Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuw speelplan voor Pijnacker-Centrum / Dorp

In het Speelruimteplan 2015-2018 staat hoe we voldoende en betaalbare speelruimte willen bieden in de gemeente. Per wijk maken we samen met de bewoners een plan voor de herstructurering van de speelplekken. Het Uitvoeringsplan Spelen in Pijnacker Centrum/Dorp 2017-2018 is nu definitief.

Nieuwe speelplek tussen de Prins Hendrikstraat en de Julianalaan, vlakbij bibliotheek Oostland.

Samen met de inwoners hebben we op wijkniveau kritisch gekeken naar het bestaande aanbod en een plan gemaakt voor de herstructurering van de speelplekken. Uitgangspunt daarbij was dat het aantal toestellen structureel met 15% wordt verminderd om het speelaanbod betaalbaar te houden. Pijnacker-Centrum/Dorp is de derde wijk waar dit is uitgevoerd.

Hoe is het uitvoeringsplan tot stand gekomen?

Eerst hebben we de kinderen uit de wijk gevraagd naar hun speelgewoonten en wensen. Daarna is er een werkgroep van ouders opgericht waarmee we samen een conceptplan hebben gemaakt. Het conceptplan is aan alle bewoners van de wijk gepresenteerd tijdens een speelmiddag. Daarna kon iedereen die dat wilde een reactie geven op het plan. Uiteindelijk heeft het college het definitieve uitvoeringsplan vastgesteld.

Vragenlijsten

In het voorjaar 2016 kregen alle kinderen in Pijnacker-Centrum/Dorp een vragenlijst over de speelplekken in de wijk. Deze konden zij digitaal invullen. Uiteindelijk hebben 120 kinderen dit gedaan. Ook hebben zich 15 ouders aangemeld voor een werkgroep.

Werkgroep

De werkgroep van ouders heeft zich in twee bijeenkomsten gebogen over de speelplekken in de wijk. Hierbij is naast de resultaten van de vragenlijsten gekeken naar demografische gegevens, technische staat en de spreiding van speelplekken.

De werkgroep heeft gekeken hoe we het aantal speeltoestellen met 15% kunnen verminderen. Tegelijkertijd is bekeken welke bestaande speelplekken kunnen worden opgewaardeerd, zodat de kwaliteit van het spelen in Pijnacker-Centrum/Dorp hoog blijft.

Speelmiddag

Op woensdagmiddag 30 november 2016 was er een speelmiddag bij Buurt&Zo. Daar presenteerde de werkgroep samen met de gemeente het concept speelplekkenplan voor Pijnacker-Centrum/Dorp aan alle wijkbewoners. Wie dat wilde, kon tijdens deze middag een formele reactie indienen op het conceptplan. Mensen die de speelmiddag niet bij konden wonen konden tot 14 december 2016 digitaal een reactie indienen.