Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuw speelplan voor Klapwijk

Begin 2015 heeft de gemeenteraad het Speelruimteplan 2015-2018 vastgesteld. In dit plan staat beschreven op welke manier de gemeente voldoende en betaalbare speelruimte wil bieden aansluitend op de actuele behoefte. Uitgangspunt daarbij is dat het aantal toestellen structureel met 15% wordt verminderd om het speelaanbod betaalbaar te houden.

Samen met de inwoners wordt op wijkniveau kritisch gekeken naar het bestaande aanbod en een plan gemaakt voor de herstructurering van de speelplekken. Klapwijk is de tweede wijk waar dit is uitgevoerd.

Vragenlijsten

In het voorjaar 2015 hebben alle kinderen in Klapwijk een vragenlijst ontvangen over de speelplekken in de wijk. Deze konden zij invullen en versturen. Uiteindelijk hebben bijna 200 kinderen dit gedaan. Ook hebben zich 20 ouders aangemeld voor een werkgroep.

Werkgroep

De werkgroep heeft zich in vier bijeenkomsten gebogen over de speelplekken in de wijk. Hierbij is naast de resultaten van de vragenlijsten gekeken naar demografische gegevens, technische staat en de spreiding van speelplekken.

De werkgroep heeft gekeken hoe we het aantal speeltoestellen met 15% kunnen verminderen. Tegelijkertijd is bekeken welke bestaande speelplekken kunnen worden opgewaardeerd, zodat de kwaliteit van het spelen in Klapwijk hoog blijft. Het volledige plan is onderaan deze pagina te downloaden.

Speelmiddag op 18 mei

Tijdens de speciaal georganiseerde speelmiddag op woensdagmiddag 18 mei heeft de werkgroep het speelplekkenplan voor Klapwijk aan alle wijkbewoners gepresenteerd. Tijdens de speelmiddag werden inwoners van Klapwijk bijgepraat. Kinderen vermaakten zich op de speelplek met luchtkussens, schmink en allerlei activiteiten zoals bubble-bal. Bezoekers konden een reactie indienen op het plan. Mensen die de speelmiddag niet bij konden wonen werden in de gelegenheid gesteld om tot 1 juni 2016 digitaal een reactie in te dienen.