Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuw speelplan voor Achter het Raadhuis

Begin 2015 heeft de gemeenteraad het Speelruimteplan 2015-2018 vastgesteld. In dit plan staat beschreven op welke manier de gemeente voldoende en betaalbare speelruimte wil bieden aansluitend op de actuele behoefte. Uitgangspunt daarbij is dat het aantal toestellen structureel met 15% wordt verminderd om het speelaanbod betaalbaar te houden.

Speelplek aan de Akelei, Achter het Raadhuis

Samen met de inwoners is op wijkniveau kritisch gekeken naar het bestaande aanbod en een plan gemaakt voor de herstructurering van de speelplekken. Achter het Raadhuis is de vierde wijk waar dit is uitgevoerd.

Vragenlijsten

Begin 2017 hebben alle kinderen in Achter het Raadhuis een vragenlijst ontvangen over de speelplekken in de wijk. Deze konden zij invullen en versturen. Uiteindelijk hebben iets meer dan 175 kinderen dit gedaan. Ook hebben zich 15 ouders aangemeld voor een werkgroep.

Werkgroep

De werkgroep heeft zich in twee bijeenkomsten gebogen over de speelplekken in de wijk. Hierbij is naast de resultaten van de vragenlijsten gekeken naar demografische gegevens, technische staat en de spreiding van speelplekken.

De werkgroep heeft gekeken hoe we het aantal speeltoestellen met 15% kunnen verminderen. Tegelijkertijd is bekeken welke bestaande speelplekken kunnen worden opgewaardeerd, zodat de kwaliteit van het spelen in Achter het Raadhuis hoog blijft. Het volledige plan is onderaan deze pagina te downloaden.

Speelmiddag

Op woensdagmiddag 28 juni 2017 heeft de werkgroep samen met de gemeente het speelplekkenplan voor Achter het Raadhuis gepresenteerd op de speelplek aan de Wolverlei. Op de middag kon je worden bijgepraat over de plannen. Tevens werden op de middag leuke activiteiten georganiseerd op het land, te water en in de lucht!