Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuw plan voor spelen, bewegen en ontmoeten

Hoe gaat de gemeente de komende jaren om met de speelplekken in de wijken?

Nieuwe speelplek tussen de Prins Hendrikstraat en de Julianalaan, vlakbij bibliotheek Oostland.

U leest het in het nieuwe Speelruimteplan dat vorige week door de gemeenteraad is vastgesteld. In dit plan staat hoe we de kwaliteit en bereikbaarheid van speelplekken willen behouden.