Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuw Leefbaarheidsplan voor Delfgauw

Delfgauw heeft een nieuw Leefbaarheidsplan 2014-2017. Het plan en bijbehorend uitvoeringsprogramma 2014-2015 met zes leefbaarheidsprojecten zijn het resultaat van een intensieve samenwerking met bewoners en organisaties in Delfgauw.

Kinderen zijn aan het helpen in een groenzoom

Na een geslaagde uitvoering van het Leefbaarheidsplan 2010 – 2013 is medio 2013 de campagne ‘Delfgauw doet mee!’ gestart om tot een nieuw leefbaarheidsplan te komen. In deze campagne zijn inwoners van Delfgauw uitgenodigd en uitgedaagd om vooral zelf met ideeën en initiatieven voor hun woonomgeving te komen. En met succes, want de inwoners hebben een belangrijke inbreng in de nieuwe projecten.

Veilig, schoon, duurzaam en sportief

Op basis van de campagne zijn (verkeers)veiligheid, schoon, duurzaam en sportief als thema’s in het nieuwe plan gekozen. Deze thema’s zijn samen met inwoners en organisaties vertaald in zes concrete projecten. Meest opvallend zijn de projecten waar inwoners zelf initiatieven nemen:

  • de verbetering van de verkeersveiligheid in de 30 km zone van de Noordeindseweg;
  • de oprichting van het team van Delfgauwse Afval Pakkers (DAPper), een bewonersteam dat zwerfvuil gaat opruimen;
  • de organisatie van een Energiemarkt met de Bewonersvereniging Delfgauw;
  • het treffen van ecologische maatregelen om de biodiversiteit te bevorderen.

Meer weten

Meer weten over dit Leefbaarheidsplan en de projecten? Download hieronder het Leefbaarheidsplan Delfgauw 2014-2017.
Meedoen met een project? Bel dan met wijkmanager Peter van der Sman via 14015.