Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Naturalisatieceremonie 2013

Op zaterdag 14 december vond de Naturalisatieceremonie plaats in het Witte Huis in Pijnacker. Een gezellige bijeenkomst waarbij stil werd gestaan bij inwoners van Pijnacker-Nootdorp die ervoor gekozen hebben om Nederlander te worden.

Bij de ceremonie waren 25 gezinnen aanwezig uit verschillende landen van herkomst.
Acht personen ontvingen deze dag uit handen van burgemeester Buddenberg hun Bewijs van Nederlanderschap. De overige personen hadden dit bewijs al in de loop van het jaar gekregen.

Nederlanderschap

In zijn toespraak ging burgemeester Buddenberg onder meer in op de betekenis van het Nederlanderschap. Het Nederlanderschap is immers niet iets vrijblijvends. Het is veel meer dan het recht om hier te zijn of het krijgen van een Nederlands paspoort. Het betekent dat men de rechten en plichten van onze Grondwet ook daadwerkelijk naleeft en dat men zich verbonden gaat voelen met Nederland. Daarom wordt aan iedereen die 16 jaar en ouder is, gevraagd om een verklaring van verbondenheid af te leggen voordat het certificaat van Nederlanderschap wordt uitgereikt.

Koninkrijksdag

De Naturalisatieceremonie wordt ieder jaar gehouden op Koninkrijksdag. In 1954 werd het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden van kracht. Dit document regelt de opmaak van het Koninkrijk der Nederlanden en de verhoudingen tussen de landen binnen het Koninkrijk. Ook wordt hiermee geregeld wie zich Nederlander mag noemen. Daarom heeft de Rijksoverheid deze datum uitgekozen voor een feestelijke viering van de dag waarop het Nederlanderschap wordt uitgereikt aan nieuwe Nederlanders: de Dag van de Naturalisatie.