Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

N470 - 2012 (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan N470, 2012 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen.

Plangebied

Het plangebied omvat de N470 vanaf de Zuideindseweg te Delfgauw tot aan de grenzen van het bestemmingsplan Oostland. Ook enkele stroken groen en natuur langs de N470 vallen binnen het plangebied. Ook zijn de percelen Zuideindseweg 35 tot en met 39 en de Zuidweg 3 in het bestemmingsplan opgenomen. Tot slot is er nog een deel van de N470 nabij de gemeentegrens met Zoetermeer dat in het bestemmingsplan wordt opgenomen, conform het voorgaande bestemmingsplan N470.