Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Monnikenweg 35a, ontwerpwijzigingsplan (in procedure)

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Monnikenweg 35a’ heeft ter inzage gelegen.

Het ontwerpbestemmingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl te bekijken. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl

Met dit wijzigingsplan wordt beoogd de agrarische bedrijfswoning Monnikenweg 35a te Pijnacker te wijzigen van bestemming 'Agrarische-Glastuinbouw’ naar de bestemming ’Wonen’ (zie verbeelding voor het exacte plangebied).

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kon iedereen een zienswijze indienen bij de gemeenteraad.