Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Moet ik een tegenprestatie leveren als ik een uitkering ontvang?

Er is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor het leveren van een tegenprestatie voor de bijstandsuitkering. Ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp verwacht dat iedereen die een uitkering ontvangt, naar vermogen iets terug doet voor de maatschappij, bijvoorbeeld in de vorm van mantelzorg of vrijwilligerswerk.

De tegenprestatie is voor onze klanten verplicht zolang ze geen betaald werk kunnen vinden.

Vrijwilligerswerk

Maar behalve dat het leveren van een tegenprestatie een verplichting is, kan het ook heel leuk of nuttig zijn. De contacten met de vrijwilligersorganisatie leveren vaak iets goeds op, ook voor jezelf! Je ontmoet er andere mensen, je kan iets betekenen voor anderen, je leert er van en het biedt structuur in de dagen. Dit zijn zomaar wat ervaringen van klanten die al een tegenprestatie verrichten.

Het beleid van de gemeente is erop gericht om mensen zoveel mogelijk zelf invulling te laten geven aan de tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk. Als blijkt dat het een klant niet lukt om een passende tegenprestatie te verrichten zal de gemeente een aanbod doen. Uiteraard is een klant dan verplicht om dit aanbod te accepteren.

Logo van Bureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp

Informatiebijeenkomsten

In de rest van dit jaar zal de gemeente groepsgewijs klanten met een WWB-uitkering uitnodigen op informatiebijeenkomsten om hen te helpen bij het invullen van de tegenprestatie. Op deze bijeenkomsten zal ook bureau Vrijwilligerswerk aanwezig zijn. De bijeenkomsten vinden in principe plaats op de donderdagochtend van 09.00 tot 11.00 uur. U kunt natuurlijk ook nu al kijken op de site van bureau Vrijwilligerswerk: www.vrijwilligerswerkpijnacker-nootdorp.nl

Naast een voorlichting over wat de gemeente kan bieden, zijn de bijeenkomsten ook bedoeld om in kaart te brengen welke tegenprestatie mensen al leveren. Want veel mensen met een uitkering doen natuurlijk al vrijwilligerswerk of bieden mantelzorg aan iemand in hun omgeving!