Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Minister Kamp bezoekt aardwarmteproject in Pijnacker

Maandag 18 januari presenteerde minister Kamp van Economische Zaken het Energierapport tijdens een werkbezoek in Pijnacker.

Onze energievoorziening is definitief aan het veranderen

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt dat in 2020 14% en in 2023 16% van onze energie hernieuwbaar is. Het kabinet schetst in het Energierapport 2016 het toekomstperspectief van de energievoorziening in Nederland voor de periode daarna; 2023-2050. De energietransitie kan alleen slagen als hier ook maatschappelijk draagvlak voor is. Daarom wordt in het voorjaar hierover een dialoog gevoerd waaraan alle Nederlanders, bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Primeur

Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de primeur: voor het eerst in Nederland worden hier woningen verwarmd met warmte uit de diepe aarde (geothermie). De levering aan de 16 flats van woningcorporatie Rondom Wonen wordt verzorgd door Ammerlaan The Green Innovator, een kwekerij van tropische planten, die de warmte ook gebruikt voor het verwarmen van de eigen en omringende kassen. Het kabinet gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte en restwarmte worden verwarmd. Het aardwarmteproject in Pijnacker is hier een goed en innovatief voorbeeld van.

Overhandiging minister Kamp van energierapport bij aardwarmteproject Ammerlaan