Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Minder zwerfvuil in Delfgauw dankzij helpende handjes

Na de #Zwerfie-ochtend op 21 april jl. was er in Delfgauw nauwelijks nog zwerfvuil te vinden. Dat was te danken aan de 123 kinderen uit de groepen 5 van de Delfgauwse basisscholen. Zij staken letterlijk de handen uit de mouwen om die ochtend in de wijk zwerfvuil in te zamelen.

Marja Rijnbeek, adjunct-directeur van Het Spectrum:

“Het was mooi om te zien hoe milieubewust de kinderen zijn en hoe fanatiek zij hebben meegeholpen”.

Het startsein voor de jaarlijkse #Zwerfie-ochtend werd dit jaar gegeven in Het Spectrum.

“De  Afvalbutlers speelden eerst met de kinderen de Zwerf-AFVAL-RACE, een leuke spelquiz over zwerfafval. Het viel op hoeveel de kinderen al weten over afval en de inzameling en het hergebruik ervan. Daarna gingen zij - gewapend met afvalprikkers en vuilniszakken - in kleine groepen de wijk in om zwerfafval in te zamelen. Zij werden begeleid door ouders en leerkrachten”, vertelt Marja.

Afvalbuit

“Met veel enthousiasme gingen zij aan de slag. Op straat, maar ook in de bosjes, langs de beschoeiingen en aan de waterkant gingen zij fanatiek te werk. Gelukkig deed het schitterende voorjaarsweer ook een duit in het zakje. Tegen de middag verzamelden we op het plein naast het gezondheidscentrum, waar de ‘afvalbuit’ werd overgeladen in karren. Wethouder Jaap van Staalduine was aanwezig bij de afsluiting van deze succesvolle en leerzame ochtend. Uiteraard bedankte hij alle kinderen voor hun inzet en kregen zij een duurzaam Dopper-flesje als blijk van waardering.”