Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Milieueffectonderzoek naar locatie A12 Balij voor windenergie afgerond

De Provincie Zuid-Holland heeft het concept-milieueffectonderzoek (PlanMER) naar alternatieve locaties voor windenergie afgerond. In Pijnacker-Nootdorp is de locatie A12 Balij onderzocht.

Klankbordgroep

Het milieueffectonderzoek maakt geen keuzes voor bepaalde locaties, maar biedt inzicht in de mogelijkheden en eventuele beperkingen voor windenergie per locatie. De komende tijd gaat de provincie in overleg met betrokkenen daadwerkelijk locaties uitkiezen. Daarbij betrekt de provincie een klankbordgroep in de Balij met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, actiegroepen, natuur- en milieuorganisaties, coƶperaties en de gemeenten. De klankbordgroep wordt geĆÆnformeerd en betrokken bij de voortgang van de procedure.

In 2017 definitieve locaties

Na een inspraaktraject in het voorjaar, wijst de provincie rond de zomer van 2017 de locaties definitief aan. Daarmee maakt de provincie plaatsing van de turbines planologisch mogelijk. Gemeenten moeten dan hun bestemmingsplannen hier op aanpassen, zodat initiatiefnemers verder aan de slag kunnen met hun plannen voor realisatie van windmolens.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.zuid-holland.nl/locatieswindenergie.