Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Metropoolregio

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag behoort tot de sterke Europese regio’s. Om erkenning te krijgen als Europese topregio, moet de Metropoolregio haar economische kracht beter benutten. Daarvoor is nodig dat overheden, bedrijven en samenleving gezamenlijk de schouders zetten onder een economische strategie, over sectoren en besturen heen. Dat is waar de Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor staat.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp blijft de mogelijkheden van samenwerking Metropoolniveau onderzoeken. Zoals beschreven in onze Toekomstvisie zijn wij ervan overtuigd dat samenwerking met andere gemeenten en overheden, evenals met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, essentieel is om adequaat in te spelen op ontwikkelingen en kansen optimaal te benutten.

In de brief van de Metropoolregio (dec. 2012) leest u meer over het vervolg van de metropoolvorming. Meer informatie vindt u op www.mrdh.nl