Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Metropoolregio Rotterdam Den Haag stap dichterbij

De Tweede Kamer heeft op 4 juli 2014 ingestemd met een wetswijziging die de weg vrij maakt voor de start van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Deze samenwerking is belangrijk voor de versterking van de bereikbaarheid van en de economische groei in onze regio.

Nieuw samenwerkingsverband 24 gemeenten

Met de wetswijziging komt een einde aan de wettelijk verplichte samenwerking van de gemeenten binnen het Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam. De weg is daarmee vrij voor een nieuw samenwerkingsverband tussen 24 gemeenten: de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Op 9 januari dit jaar besloot onze gemeenteraad al positief over de MRDH.

Bereikbaarheid en economisch vestigingsklimaat

De 24 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben de handen ineen geslagen op het gebied van bereikbaarheid en economisch vestigingsklimaat. De economische groei in het zuidelijke deel van de Randstad blijft achter bij andere stedelijke gebieden (metropolen) in Nederland en Europa. Bijvoorbeeld wat betreft werkgelegenheid. De 24 gemeenten hebben geconcludeerd dat ze samen het tij moeten keren. Dat kan door intensieve samenwerking tussen de gemeenten onderling én met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen in de metropoolregio.

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp onderschrijft dit – en wil daarnaast verkennen of de MRDH een prominentere rol kan vervullen in samenwerking op wonen en eventueel groen.

Afschaffing stadsregio's

De wet die de afschaffing van de stadsregio’s regelt en daarmee de vorming van de Metropoolregio mogelijk maakt, treedt naar verwachting 1 januari 2015 in werking, na instemming van de Eerste Kamer.