Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Meting tevredenheid, Burgerjaarverslag 2010

In juni 2010 is de tevredenheid van de gebruikers van het Meldpunt Wijkbeheer onderzocht. Het is de tweede maal dat zo’n onderzoek is uitgevoerd. Het vorige onderzoek dateerde uit het voorjaar van 2008. Het nieuwe onderzoek laat zien dat de waardering voor het Meldpunt Wijkbeheer is verbeterd.

Waardering Meldpunt Wijkbeheer

De melders (zowel internet als telefonisch) waarderen het Meldpunt Wijkbeheer met een 7,1 als algemeen rapportcijfer. Dit is een behoorlijke verbetering ten opzichte van 2008. Toen waardeerden de telefonische melders het Meldpunt met een 6,8 en de internetmelders met een 6,5. In het onderzoek is de algemene waardering nader bekeken. De waardering van de meldingen die de gemeente oplost is een 7,4. De meldingen die Avalex en City Tec oplossen krijgen een lagere waardering van 6,3. Meldingen met de status “afgewezen” zijn met een 5,8 gewaardeerd.

Een ruime meerderheid van de melders (64%) is tevreden met de wijze waarop de melding is afgehandeld; een kwart van de melders is daarover niet tevreden. Deze score is wel weer beter dan die in 2008. Toen was één op de drie melders niet tevreden. Met name de melders van wie de melding is afgewezen zijn ontevreden (76%). Ook de melders van wie de melding is doorgestuurd naar derden zijn kritisch; 30% van deze melders is niet tevreden. Van de melders waarvan de melding in eigen beheer is opgelost, is 18% ontevreden over de wijze van afhandeling.

Snelheid afhandeling

Daarnaast is een ruime meerderheid (70%) tevreden over de snelheid waarop een melding is afgehandeld. Dit is een beter resultaat dan in 2008. Toen was ruim 62% van de melders daarover tevreden. Een ruime meerderheid (69%) is tevreden over de informatievoorziening. De telefonische melders zijn meer tevreden (78%) dan de internetmelders (59%). Ook dit is een verbetering ten opzichte van 2008. Nu is 15% van de telefonische melders hierover nog ontevreden (20% in 2008) en 26% van de internetmelders (in 2008 34%).

Aanbevelingen voor verbetering

Op basis van het tevredenheidsonderzoek zijn aanbevelingen gedaan om het functioneren van het Meldpunt Wijkbeheer verder te verbeteren. Deze aanbevelingen liggen vooral op het vlak van de communicatie. Zo nemen we vaker telefonisch contact op met de melder als een melding niet of niet direct kan worden uitgevoerd. Of als de melding niet voldoende duidelijk is. Daarnaast verbeteren we de opzet van de webpagina van het Meldpunt Wijkbeheer. Per werksoort geven we meer informatie over wie de werkzaamheden uitvoert en de afhandelingstermijnen.