Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Met warmte de diepte in

Het Ministerie van Economische Zaken en het Programmabureau warmte koude van de Provincie Zuid-Holland zijn een praktijkervaring rijker. De gemeente organiseerde vrijdag 14 maart 2014 een werkbezoek om te laten zien wat er komt kijken bij aardwarmtewinning.

Werkbezoek aan ketelhuis van medewerkers van het ministerie

Solid Energie

Gestart werd in de paprikakwekerij van Kees Ammerlaan, waar Dick Oosthoek een toelichting gaf op de eerste ervaringen van hun aardwarmte onderneming Solid Energie: de onderzoeken, het nut van gesprekken met ervaringsdeskundige tuinders, de hoge kosten en financiering van de aardwarmteboring.

The Green Innovator

Na een rondrit door het glastuinbouwgebied, waar ook het opruimen van oud glas en de herstructurering van het gebied aan de orde kwam, werd verder gepraat bij de gebroeders Ammerlaan, the Green Innovator. Leon leidde de gasten rond in het imposante ‘stookhuis’ en de kas en gaf uitleg over de aardwarmtewinning en de problematiek waar hij de afgelopen jaren tegenaan gelopen is. Tot slot volgde het ronde-tafel-gesprek waaraan onder meer LTO Glaskracht, Geothermie, de WUR, Ted Duijvestijn en Geert Sandeland deelnamen. Men ging ‘de diepte in’ over de noodzaak van het delen van kennis en de financiering van deze innovatieve projecten.

Werkbezoek mededewerkers van ministerie in kassen

Toekomst voor (aard)warmte

Het ministerie is ruimschoots gevoed met ervaringen en adviezen om een toekomstgerichte visie op (aard)warmte op te kunnen stellen. Ook het programmabureau heeft de nodige aandachtspunten aangereikt gekregen voor een praktisch werkplan. Dank aan allen die hun (bouw)steentje hebben bijgedragen.