Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten

Heeft u te maken met identiteitsfraude of is er sprake van een fout in uw persoonsgegevens? Meldt u dit dan bij het Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI).

Doe uw melding via www.rijksoverheid.nl >identiteitsfraude. U kunt ook bellen naar de Rijksoverheid via tel 14 00. Natuurlijk kunt u bij fouten in de persoonsgegevens ook altijd terecht kan bij uw woongemeente.

CMI en de Wet bescherming persoonsgegevens

Het CMI gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Het meldpunt registreert uw melding in een geautomatiseerd systeem. Deze registratie valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Organisaties die gegevens van het CMI krijgen, verwerken deze in hun eigen informatiesysteem. Deze instanties zijn zelf verantwoordelijk voor wat er met de informatie wordt gedaan. Zij moeten zich daarbij houden aan bestaande wet- en regelgeving voor privacy en het doen van onderzoeken.