Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Meldingen, Burgerjaarverslag 2010

Inwoners kunnen aan het Meldpunt Wijkbeheer zaken over het onderhoud van de openbare ruimte melden, maar bijvoorbeeld ook over de afvalinzameling en de gemeentelijke gebouwen.

We informeren melders over de voortgang van de afhandeling van de melding. Het aantal meldingen is in de afgelopen jaren redelijk stabiel.

Categorie 2010 2009 2008
Wegen, straatreiniging 2356 40% 2335 37% 2453 41%
Groen, spelen, buitensport 816 14% 791 13% 794 13%
Riolering 325 5% 263 4% 284 5%
Gemeentelijke accommodaties 401 7% 375 6% 294 5%
Openbare verlichting (CityTec) 826 14% 789 13% 767 13%
Afvalinzameling (Avalex) 1221 20% 1684 27% 1353 23%
Totaal 5945 100% 6237 100% 5945 100%

Meldingen voor wegen, groen, riolering en meldingen voor de gemeentelijke accommodaties worden door de afdeling Wijkbeheer afgehandeld. In 2010 zijn 3966 meldingen in eigen beheer uitgevoerd. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2009 (3764 meldingen). Het aandeel meldingen in het Meldpunt Wijkbeheer via internet blijft stabiel (44% in 2010 t.o.v. 43% in 2009). Per telefoon kwam 47% (42% in 2009) van de meldingen binnen en 10% (15% in 2009) is door eigen medewerkers gemeld.

De meldingen voor de afvalinzameling en voor de openbare verlichting zijn in 2010 in opdracht van de gemeente door Avalex en CityTec geregistreerd en afgehandeld. Deze partijen hebben samen de afhandeling van 2047 meldingen verzorgd. Het aantal meldingen over de openbare verlichting is stabiel gebleven. Het aantal meldingen over de afvalinzameling is in 2010 ten opzichte van 2009 met 463 gedaald.