Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Meer dan groot onderhoud in de Parkbuurt

Eind september is een bijeenkomst gehouden voor de bewoners van de Parkbuurt over de uitvoering van de werkzaamheden die tot eind 2015 gepland staan. Het was een informatieve avond met ruimte voor vragen aan de wijkverenging Pijnacker Noord en medewerkers van de gemeente. De renovatie behelst meer dan het uitvoeren van groot onderhoud alleen.

Meer dan groot onderhoud in Parkbuurt

Ophoging

De Parkbuurt wordt weer tot het oorspronkelijke aanlegniveau opgehoogd. Dit betekent dat u de funderingen die nu op verschillende plaatsen duidelijk zichtbaar zijn, niet meer ziet. Bovendien zijn straks de entrees en garages een stuk beter bereikbaar.

Verbeteringen

Daarnaast worden er een aantal verbeteringen aangebracht waardoor de buurt sterk opknapt. Zo wordt bijvoorbeeld bij het vervangen van het riool gelijk een drainage riool aangelegd waarmee het grondwaterpeil beter geregeld wordt. Dit vermindert de kans op ‘natte voeten’ in de toekomst. Ook wordt door de kabelexploitant een mantelbuis aangelegd voor het toekomstige glasvezelnet, wordt een 30 km/uur zone ingevoerd voor verhoging van de verkeersveiligheid in de wijk en worden, naast het groot onderhoud aan het groen, de speelplekken voor de jeugd opnieuw ingericht.

De presentatie kunt u vinden op de pagina van de Parkbuurt.