Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Meer aandacht voor goed rioolgebruik

Hevige regenbuien een paar weken geleden veroorzaakten veel storingen. Vooral bij de drukriolering in het buitengebied.

Straat die ondergelopen is met regenwater na regenbui

Het juist gebruik van het riool is daarbij belangrijk. Vooral de afvoer van regenwater naar het oppervlaktewater in plaats van het riool.

De gemeente zet zich in voor een goed rioolgebruik en wil overlast zoveel mogelijk voorkomen. Landelijk wordt steeds meer aandacht besteed aan het afkoppelen van afstromend regenwater en dit laten afvloeien naar oppervlaktewater. Het zorgt ervoor dat de afvalwaterzuiveringsinstallatie niet belast wordt met veel relatief schoon waterafval. Daarnaast zorgt het ‘afkoppelen van regenwater’ in het buitengebied voor minder druk op de drukriolering en het voorkomen van storingen. Vooral bij hevige regenbuien zoals in oktober.

Voorlichting en handhaving

De gemeente zal de komende tijd actief gaan voorlichten en strikter handhaven op het juist gebruik van de drukriolering in het buitengebied. Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kun u mailen naar e.hoogendoorn@pijnacker-nootdorp.nl.