Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Meepraten over het ‘sociaal domein’!

In de raadsvergadering van 28 maart praten gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van instellingen over de veranderingen in het sociaal domein.

Tien handen op elkaar

De gemeenteraad heeft vertegenwoordigers van ruim 50 organisaties uitgenodigd om op donderdag 28 maart het gesprek aan te gaan over de visie op het sociaal domein. De raad wil graag door het gesprek met de partners zich een goed beeld vormen van de opgaven waar inwoners, organisaties en gemeente voor staan. Op 14 maart heeft het college deze opgaven in grote lijnen gepresenteerd. De opkomst was hoog; een veelbelovend signaal voor het gesprek deze donderdag.

Veranderingen

De komende jaren verandert er veel op het gebied van zorg en participatie. Het gaat om de re-integratie en begeleiding van arbeidsongeschikten (de nieuwe Participatiewet), de ondersteuning en begeleiding van mensen die thuis hulp nodig hebben (uitbreiding van de taken in de huidige Wmo) en de jeugdzorg. Tegelijk moeten gemeenten in opdracht van de rijksoverheid fors bezuinigen. De ‘visie sociaal domein’ geeft de belangrijkste veranderingen en uitgangspunten weer. Dit raakt onze professionele zorginstellingen, maar ook bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties, ondernemers en stichtingen die werken op het brede terrein van zorg, werk en welzijn.

U bent welkom

Wilt u meepraten of meeluisteren? Dan bent u welkom van 20.00 uur tot ongeveer 22.45 uur in het Bestuurscentrum. Meeluisteren via internet kan ook, maar uitsluitend de plenaire gedeelten van de avond zijn direct te horen (technisch lukt het niet om alle gesprekken in subgroepen gelijktijdig uit te zenden). Wilt u zich vooraf aanmelden via: griffie@pijnacker-nootdorp.nl