Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Maatschappelijke dialoog over ruimtelijke structuurvisie

Woensdagavond 9 oktober organiseert de gemeenteraad een maatschappelijke dialoog over het nieuwe ontwerp voor de ruimtelijke structuurvisie.

Raadszaal met raadsleden luistrerend naar een presentatie van Peter van Haagen met op achtergrond een presentatiescherm

Voor de dialoog zijn belanghebbenden uitgenodigd. Doel van het gesprek is het helder krijgen of de ontwerp-structuurvisie in deze vorm vrijgegeven kan worden voor inspraak. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de vraag of de juiste thema’s zijn benoemd in de ontwerp-structuurvisie. De raad vindt het belangrijk om de mening van inwoners over dit onderwerp te horen. Een maatschappelijke dialoog past in de nieuwe werkwijze van de raad, die meer ruimte biedt voor de dialoog met inwoners, ondernemers en instellingen.

Presentatie

Een structuurvisie maakt afwegingen voor het toekomstig ruimtelijk beleid: keuzes over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op de lange termijn, en maatregelen die daarvoor op korte termijn nodig zijn. De nieuwe Ruimtelijke structuurvisie is gebaseerd op de al bestaande Toekomstvisie 2040. Op 19 september was een presentatie van de ontwerp-Ruimtelijke Structuurvisie van het college aan de gemeenteraad. Deze presentatie is ook via de website van de gemeente terug te zien.

Inwoners zijn welkom om 20.00 uur in het Bestuurscentrum aan de Emmastraat. Wilt u aanwezig zijn bij de maatschappelijke dialoog? Geeft dit vooraf dan aan bij de griffie via griffie@pijnacker-nootdorp.nl of 015-3626971.