Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Maatschappelijke dialoog concept Subsidiebeleidskader

In de raadsvergadering van woensdag 15 mei praten gemeenteraadsleden met inwoners en instellingen over het concept Subsidiebeleidskader.

Bankbiljetten en losse munten van de euro

Het voorstel deed nogal wat stof opwaaien in de samenleving. Tijdens de bijeenkomst krijgen diverse organisaties maximaal één minuut spreektijd om hun verhaal te doen over het concept Subsidiebeleidskader. Daarna gaan alle betrokkenen in groepen met elkaar om de tafel om van gedachten te wisselen over vragen als: Waarom dit voorstel? Wat kan er straks nog? Wat hebben verenigingen nodig van de gemeente? Wat willen organisaties meegeven aan de raadsleden voor de besluitvorming? De opbrengst van deze bijeenkomst en de schriftelijke reacties worden betrokken bij het opstellen van het definitieve subsidiebeleidskader.

Veranderingen

De komende jaren verandert er veel, voor inwoners en instellingen. De boodschap dat instandhouding van organisaties niet (meer alleen) afhankelijk kan zijn van financiële ondersteuning door de gemeente, is zuur. Zeker voor degenen, die voorheen aanspraak maakten op een financiële tegemoetkoming. Door bezuinigingen van de rijksoverheid zit ook onze gemeente nu in zwaar weer én er komt nog meer zwaar weer aan. Dat vraagt offers van ons allemaal. Het gemeentebestuur stimuleert de samenleving om zelf meer zaken op te pakken. Daarbij gaat zij uit van eigen kracht van organisaties, die in onze samenleving volop aanwezig is.

U bent welkom

Wilt u meepraten of meeluisteren? Dan bent u welkom vanaf 19.45 uur tot circa 22.30 uur in het Bestuurscentrum. Wilt u zich tot en met 10 mei a.s. aanmelden via: griffie@pijnacker-nootdorp.nl. Meeluisteren via internet kan ook.