Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Luna zoekt pleegouders

In een animatiefilm laat Luna zien dat heel veel mensen pleegouder kunnen zijn: een vader en moeder, met misschien kinderen. Twee vaders of moeders. Jong of oud... Zolang ze maar een groot hart hebben.

Word ook pleegouder en help Luna en vele andere kinderen op weg naar morgen. Kijk op www.pleegzorg.nl/ik-ben-luna, bekijk het filmpje en vraag een informatiepakket aan.

Tijdelijk zorgen voor een kind

In onze regio wonen meer dan 1.100 pleegkinderen in ruim 1.100 (weekend)pleeggezinnen. Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp waarbij een gezin tijdelijk voor een kind van een ander zorgt. Iedereen vanaf 21 jaar die een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden, kan pleegouder worden.

Jeugdformaat en Pleegzorg Nederland werven nieuwe pleegouders voor kinderen die wachten op een plek in een pleeggezin. Via de traditionele en sociale media wordt geprobeerd zo veel mogelijk mensen te bereiken.