Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

LTO Noord Glaskracht afdeling Oostland

Het doel van LTO Noord Glaskracht is het behartigen van de belangen van de aangesloten glastuinbouwondernemers.

Thema’s die hierin centraal staan zijn: afzet, arbeid & onderwijs, energie & CO2, ruimtelijke ordening, water, gewasbescherming, milieu & emissie en innovatie. Leden bepalen mede de onderwerpen van onze agenda en welk resultaat LTO Noord Glaskracht na moet streven.
www.ltoglaskrachtnederland.nl