Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Lintenvisie Pijnacker-Nootdorp (geldend)

De gemeenteraad heeft op 26 oktober 2017 de Lintenvisie Pijnacker-Nootdorp vastgesteld. Er zijn in totaal zeven zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van deze reacties heeft de gemeenteraad het ontwerp van de Lintenvisie op enkele punten gewijzigd vastgesteld.

Inhoud Lintenvisie Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp wil de kwaliteit van de cultuurhistorische bebouwingslinten in de gemeente verbeteren. De Lintenvisie is opgesteld om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de linten beter te begeleiden.

De linten, zoals bijvoorbeeld de Noordeindseweg, de Nieuwkoopseweg, de Rijskade en de Oude Leedeweg, zijn belangrijk voor de gemeentelijke identiteit. Ze dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente. De linten zijn dynamisch door de veranderende omgeving van nieuwe woonwijken, glastuinbouw, nieuwe infrastructuur en natuur- en recreatiegebieden. Inwoners en bedrijven uit deze linten ondernemen veel ruimtelijke initiatieven.

De Lintenvisie Pijnacker-Nootdorp is opgesteld om vooraf duidelijke richtlijnen te geven en beperkt kaders te stellen. Daarnaast is het vooral bedoeld voor inspiratie bij de planuitwerking van inwoners en ondernemers. De gemeente wil de Lintenvisie op drie manieren gebruiken:

  • als uitnodiging en handreiking voor initiatiefnemers bij hun planvorming;
  • als hulpmiddel voor de gemeente bij de toetsing van vergunningsaanvragen;
  • als input voor visieverkenningen en omgevingsplannen.