Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Lint Oude Leede 2 (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “Lint Oude Leede 2” dat op 19 februari 2015 is vastgesteld, op 17 maart 2016 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het betreft een besluit, dat is genomen naar aanleiding van een opdracht van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ((tussen)uitspraak 201503898/1/R4 d.d. 23 december 2015). Het raadsbesluit houdt in dat de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch uitgesloten – bedrijfsactiviteiten 2” op het perceel Wilgenweg 54, komt te vervallen.

Inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en via www.ruimtelijkeplannen.nl te bekijken.