Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Leerplichtige leeftijd en verantwoordelijkheid

Vanaf welke leeftijd kan een kind naar school, wanneer moet het en tot wanneer is dat verplicht? En wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor? Lees de regels over leerplicht en kwalificatieplicht.

Vanaf 3 jaar: kennismaken

Zodra een kind 3 jaar en 10 maanden oud is, mag hij of zij meestal op school komen kennismaken. Dat kan maximaal 5 dagen in de maanden voorafgaand aan de vierde verjaardag. Een school is niet verplicht om aan een kennismaking mee te werken.

Vanaf 4 jaar: mag wel, niet verplicht

Is een kind 4 jaar geworden, dan mag het naar school. Voor de wet is het nog niet leerplichtig. Maar als een kind eenmaal op een school is ingeschreven, moeten de schoolregels gevolgd worden. Meestal is één van die regels: geregeld schoolbezoek.

Vanaf 5 jaar: leerplichtig

Kinderen zijn leerplichtig vanaf de leeftijd van 5 jaar. Deze plicht gaat in op de eerste schooldag in de eerstvolgende maand na de vijfde verjaardag. Tot het moment waarop het kind 6 jaar wordt, kan het - in overleg met de schoolleiding - 5 uur per week worden thuisgehouden. Is het om bepaalde redenen nodig dat het kind meer uren thuis gehouden wordt, dan is er speciale toestemming nodig van de schoolleiding.

Vanaf 6 t/m 16 jaar: volledig leerplichtig

Vanaf 6 jaar moet een kind volledig dagonderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar wordt.

17 jaar: kwalificatieplichtig

Een leerling die nog geen 18 jaar is en geen startkwalificatie heeft, moet werken aan het behalen van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een HAVO- of VWO-diploma of een diploma MBO niveau 2. Tijdens de kwalificatieplicht moet de jongere iedere dag naar school of kiezen voor de combinatie van leren en werken zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het MBO. De kwalificatieplicht eindigt op de 18e verjaardag.

Verantwoordelijkheid

In de Leerplichtwet staat wie verantwoordelijk is voor de naleving van de leerplicht. Dat zijn in de eerste plaats de ouders of verzorgers. Zij moeten ervoor zorgen dat hun kind op een school wordt ingeschreven en dat het ook echt naar school gaat. Vanaf twaalf jaar dragen jongeren ook zelf de verantwoordelijkheid om naar school te gaan.