Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Leerplichtambtenaar

De meeste jongeren gaan met plezier naar school. Maar dat is helaas niet altijd het geval. Sommigen hebben zoveel problemen dat zij van school wegblijven. Eerst zal de school zelf proberen daar wat aan te doen. Als dat niet lukt, moet de school de leerplichtambtenaar van de gemeente inlichten.

De leerplichtambtenaar kan dan onderzoeken wat de oorzaak van de problemen is. Samen met de school kan hij/zij aan een oplossing werken. Op veel scholen gebeurt dat in het zorg-advies-team.

De leerplichtambtenaar bemiddelt ook wanneer er problemen zijn tussen een school en een leerling of de ouders/verzorgers. En tenslotte is de leerplichtambtenaar er om te controleren of alle leerplichtige kinderen in de gemeente wel naar school gaan.

Contact opnemen met leerplichtambtenaren

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met de leerplichtambtenaren van de gemeente Pijnacker-Nootdorp: