Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Leefbaarheidsplan Pijnacker 2012-2015

Na Delfgauw en Nootdorp hebben de samenwerkende partners (gemeente, politie, woningcorporatie en welzijnsorganisaties) in het voorjaar van 2011 het wijkgericht werken geïntroduceerd in Pijnacker.

Inventarisatie

Eerst is een 'Kerncafé' georganiseerd met organisaties, verenigingen en instellingen die actief zijn in Pijnacker, om te inventariseren wat er volgens hen speelt op het gebied van leefbaarheid.
Daarna heeft de gele promotiebus verschillende buurten en pleinen verspreid over Pijnacker bezocht. Bewoners is daar gevraagd hun mening te geven over wat goed gaat en wat verbeterd zou moeten worden. Uiteindelijk zijn tijdens een prioriteitenbijeenkomst in juni 2011 met alle partijen de belangrijkste thema’s voor de leefbaarheid in Pijnacker voor de komende vier jaar afgesproken.

Thema’s Leefbaarheidsplan

Op basis van het Kerncafé, de busbezoeken, de prioriteitenbijeenkomst en de resultaten van de tweejaarlijkse Leefbaarheidsmonitor is het Leefbaarheidsplan Pijnacker 2012-2015 opgesteld.

Alle bewoners van Pijnacker hebben een nieuwsbrief over het plan ontvangen. De thema’s waar we de komende vier jaar extra mee aan de slag gaan zijn:

 • veiligheid
 • verkeer
 • betrokkenheid bewoners (sociale samenhang)
 • betrokkenheid bewoners (inrichting openbare ruimte).

De thema’s zijn uitgewerkt tot een Uitvoeringsprogramma 2012 – 2013.

Voorbeeldproject Groene Wijdte

In 2011 hebben we natuurlijk niet alleen gepraat, maar zijn we ook al actief aan de slag gegaan met het project “Een Veilige Groene Wijdte”. De sportverenigingen en andere gebruikers van de Groene Wijdte hebben het initiatief genomen om samen met de gemeente, politie en Brandweer te bekijken hoe de veiligheid (in brede zin) van het gehele gebied verbeterd zou kunnen worden. Er is eerst een schouw gehouden om naar verbeterpunten te kijken aan de clubgebouwen en openbare ruimte. Inmiddels zijn al diverse zaken aangepakt, zoals beter hang- en sluitwerk aan gebouwen en hekwerken en ook is de openbare verlichting aangepast.

Overige projecten Uitvoeringsprogramma

In het Uitvoeringsprogramma 2012 – 2013 zijn verder de volgende projecten opgenomen:

Thema veiligheid

 • vergroten gevoel van veiligheid
 • wijktoezicht in Klapwijk

Thema verkeer

 • parkeren Centrum/Dorp
 • verbeteren verkeersveiligheid scholen Gantellaan/Tolhek

Thema betrokkenheid bewoners (sociale samenhang)

 • versterken sociale samenhang Pijnacker Noord
 • versterken sociale samenhang Keijzershof

Thema betrokkenheid bewoners (inrichting openbare ruimte)

 • speelplek Prins Hendrikstraat
 • speel-/ontmoetingsplek Keijzershof