Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Leefbaarheidsplan Nootdorp 2015-2018

In 2014 heeft de campagne 'Nootdorp gaat verder!' geleid tot een nieuwe leefbaarheidsplan voor Nootdorp voor de jaren 2015-2018.

Veilig, schoon, groen en gezellig/cultureel/zorgzaam

In de campagne 'Nootdorp gaat verder!' zijn inwoners van Nootdorp uitgenodigd en uitgedaagd om vooral zelf met ideeën en initiatieven voor hun woonomgeving te komen. En met succes, want de inwoners hebben een belangrijke inbreng gehad in de nieuwe thema’s en projecten. Op basis van de campagne zijn veilig (rondom de woning), schoon, groen en gezellig/cultuur/zorgzaam als thema’s in het plan gekozen.

  • Het bedenken en uitvoeren van diverse (buurtgerichte) acties en preventieve maatregelen om samen Nootdorp veiliger te maken, mede-bewoners bewust te maken, beter te kunnen signaleren en tips uit te wisselen
  • Het houden van zwerfvuilacties in Nootdorp
  • Het bedenken en uitvoeren van diverse (buurt en/of straat) gerichte acties en preventieve maatregelen om samen Nootdorp schoner te maken en/of te houden, medebewoners bewust te maken, beter te kunnen signaleren en tips uit te wisselen
  • Het verbeteren van de groene inrichting van de openbare ruimte op diverse locaties in Nootdorp
  • Het organiseren van Nulprocent-feesten voor en door de jeugd van Nootdorp
  • Het houden van een gezamenlijke activiteit, zoals een muziekfeest met lokaal talent voor de jong en oud
  • Het gezellig en kindvriendelijk maken van de buurt in de omgeving van de Kievitsbloem. Door een schonere, (verkeers)veiligere en groenere inrichting van de openbare ruimte
Bewoners bouwen vlot

Het Leefbaarheidsplan laat ook ruimte om los van de vastgestelde thema’s en projecten andere spontane initiatieven van bewoners te ondersteunen en faciliteren. Hiervan is verschillende keren gebruik gemaakt.

Uitvoering projecten

Na vaststelling van het Leefbaarheidsplan in februari 2015 is voortvarend gestart met de uitvoering van de projecten. Lees hierover in de Nieuwsbrieven wijkgericht werken Nootdorp en in het document Leefbaarheidsplan Nootdorp 2015-2018 in beeld.

Wijkmanager

Wilt u meer informatie, ergens aan meedoen of wilt u misschien zelf een initiatief starten? Bel dan met wijkmanager Leen Sinteur, tel. 14 015.

Logo Wijkgericht werken