Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Leefbaarheidsplan Delfgauw 2014-2017

In 2013 heeft de campagne ‘Delfgauw doet mee!’ geleid tot een nieuw leefbaarheidsplan voor Delfgauw voor de jaren 2014-2017.

Veilig, schoon, duurzaam en sportief

In de campagne 'Delfgauw doet mee!' hebben we inwoners van Delfgauw uitgedaagd om met ideeën en initiatieven voor hun woonomgeving te komen. En met succes, want de inwoners hebben een belangrijke inbreng gehad in de nieuwe projecten.Voor het leefbaarheidsplan hebben ze gekozen voor de thema's (verkeers)veilig, schoon, duurzaam en sportief.

Projecten 2014-2015

Deze thema’s zijn samen met inwoners en organisaties vertaald in een uitvoeringsprogramma met zes concrete projecten voor de jaren 2014-2015:

  • de verbetering van de verkeersveiligheid in de 30 km zone van de Noordeindseweg;
  • zwerfvuilacties met de scholen en buitenschoolse opvang;
  • de oprichting van een team van Delfgauwse Afval Pakkers (DAPper), een bewonersteam dat zwerfvuil gaat opruimen;
  • het organiseren van kennisuitwisseling en acties over energiebesparende maatregelen in de eigen woning en/of woonomgeving;
  • het treffen van ecologische maatregelen om de biodiversiteit te bevorderen;
  • het realiseren van een natuurlijke/avontuurlijke speelplek.

Het Leefbaarheidsplan laat ook ruimte om andere spontane initiatieven van bewoners te ondersteunen en faciliteren. Hiervan is verschillende keren gebruik gemaakt.

Uitvoering projecten

Het Leefbaarheidsplan is in februari 2014 vastgesteld. Daarna is voortvarend gestart met de uitvoering van de projecten. Lees hierover in de Nieuwsbrieven wijkgericht werken Delfgauw en in het document Leefbaarheidsplan Delfgauw 2014-2017 in beeld.

Wijkmanager

Wilt u meer informatie, ergens aan meedoen of wilt u misschien zelf een initiatief starten? Bel dan met wijkmanager Peter van der Sman via 14015.