Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

KVO voor Ruyven, Oostambacht en Boezem

De bedrijvenparken Ruyven, Oostambacht en Boezem hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen ontvangen. Resultaat van effectief samenwerken aan veiligheid.

Plattegrond met alle bedrijvenparken erop aangegeven

Samengewerkt wordt aan het verbeteren van het ondernemersklimaat, de aantrekkelijkheid van het bedrijvenpark en het terugbrengen van gevallen van criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens. Het Keurmerk geldt twee jaar.

Samenwerken loont

De ondernemers en veiligheidspartners, zoals politie, brandweer, ondernemersverenigingen en de gemeente investeren al jaren in de veiligheid van haar bedrijvenparken. Werd tot voor kort nog een plan van aanpak met maatregelen per terrein gemaakt om in aanmerking te kunnen komen voor een KVO certificaat, dit jaar was er een gezamenlijke audit voor de drie bedrijvenparken. Doel is deze samenwerking voort te zetten.

Huidige aanpak loont

Een paar feiten uit het rapport: De tevredenheid over de samenwerking met de gemeente is gestegen en het aantal inbraken is afgenomen. Opvallend is de hoge tevredenheid onder de ondernemers op Ruyven over het beheer van de openbare ruimte (82%). Ook op Oostambacht scoorde dit onderdeel goed (76%). De huidige aanpak heeft verschillende resultaten opgeleverd. De brandweer verstrekt preventie-adviezen en organiseert samen met ondernemers brand- en bedrijfsontruimingsoefeningen. Incidenten die zich voordoen op het terrein worden geregistreerd en besproken met de wijkagent

Meldpunt Leefomgeving

Ook het digitale Meldpunt Leefomgeving van de gemeente blijkt gebruiksvriendelijk en effectief. Naast meldingen vanuit de ondernemers, parkmanagement en bewoners, plaatsen medewerkers van de gemeente zelf ook verbeterpunten en schades. Vanuit de gemeente worden deze meldingen snel opgevolgd en worden genomen acties netjes aan de melders teruggekoppeld. De huidige aanpak loont, dus we gaan door op de ingeslagen weg.