Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Kunstwerken en straatmeubilair

Bij kunstwerken valt te denken aan bijvoorbeeld bruggen en viaducten. Het beheren van kunstwerken bestaat uit het handhaven van de kwaliteit en vooral veiligheid. Daarom is inspectie, onderhoud en herstel nodig vanaf de oplevering tot het einde van de levensduur van de kunstwerken.

Inspectie houten bruggen

Voor de houten bruggen wordt gekeken naar de toestand van het schilderwerk, schade of verrotting van de houten delen en de stroefheid van het brugdek. De waarnemingen worden direct vertaald naar maatregelen. Tevens wordt bepaald wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd. Hierin wordt onderscheid gemaakt naar periodiek (preventief) onderhoud, groot onderhoud en vervangingsonderhoud.

Inspectie betonnen en gemetselde bruggen

Om een goed beeld van de onderhoudstoestand van de kunstwerken te krijgen wordt een zogenaamde Totaal Technische Inspectie (TTI) uitgevoerd. Een dergelijke inspectie wordt eens per tien jaar uitgevoerd.

Klein onderhoud

Klein onderhoud voor de volgende onderdelen:

Houten/stalen bruggen

Klein onderhoud aan houten bruggen betreft het periodiek schoon spuiten van bruggen (1 keer per 2 jaar) Voorbeelden van kleine onderhoudsmaatregelen voor houten/stalen bruggen zijn:

 • Inspectie
 • Reinigen leuningen en brugdekken (verwijderen van begroeiing en algen)
 • Schilderen brugleuningen
 • Behandelen stalen liggers (draagbalken)

Groot onderhoud

Als er sprake is van groot onderhoud dan wordt het deels vervangen of herstellen van onderdelen van een brug bedoeld.

Houten bruggen

Voorbeelden van groot onderhoud zijn:

 • vervangen van brugdekdelen
 • vervangen van constructieve onderdelen

Betonnen/gemetselde bruggen

Voorbeelden van groot onderhoud zijn:

 • herstel van borstweringen
 • het vervangen van losse betondelen
 • het herstellen van wapening
 • herstel van losse delen

Beheerplan