Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Kunnen niet alle straten worden opgenomen in de 30 km/uur zone?

Nee, het is nu eenmaal noodzakelijk het verkeer af te wikkelen over die straten die daartoe het meest geschikt zijn. We proberen het verkeer zoveel mogelijk op de ontsluitingswegen te bundelen, zodat de woonstraten gespaard kunnen worden, waardoor het leefklimaat daar zo optimaal mogelijk wordt. De omvang van een 30 km/u gebied is ook belangrijk: hoe groter het gebied, hoe groter de kans dat er irritaties ontstaan bij de weggebruiker.