Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Koninklijke onderscheidingen voor vertrekkende raadsleden

Tijdens de laatste vergadering van de raad in oude samenstelling op woensdag 26 maart heeft burgemeester drs. F.H. Buddenberg Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mevrouw Monique de Veld, de heer Jef Burger en de heer Edwin Mulder. Deze gemeenteraadsleden namen na 12 jaar of meer afscheid van de raad.

Van links naar rechts: de heer Mulder, mevrouw de Veld, burgemeester Buddenberg, de heer Burger

Foto Cok van den Berg. Van links naar rechts: de heer Mulder, mevrouw De Veld, burgemeester Buddenberg en de heer Burger.

De Veld: wijkgericht werken en aardwarmte

Mevrouw De Veld kwam namens CDA bij de raad in 2002. Zij heeft zich binnen de raad bezig gehouden met de ontwikkeling van het wijkgericht werken. Zij is initiator van de eerste politieke bijeenkomst over aardwarmte in Pijnacker. Tijdens de Verkiezingscampagne voor Europa heeft ze kandidaten uit Europa, twee Kamerleden en leden van Provinciale Staten uitgenodigd bij de firma Duijvestein. Met als gevolg dat de gemeente nu koploper is op het gebied van aardwarmte. Ook vroeg zij aandacht voor de nadelige gevolgen van alcoholmisbruik door kinderen. Tevens was zij lid van diverse commissies.

Burger: grondexploitaties en ondernemersklimaat

De heer Jef Burger is al 20 jaar actief in gemeentelijke politiek. Allereerst in Pijnacker, als raadslid van de VVD, in de commissies Financiƫn en Sport. In 2000 als fractievoorzitter van Democraten Pijnacker, en vanaf 2002 tot heden als fractievoorzitter van LPN in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In de periode 2006-2010 was hij tevens bestuursvoorzitter van Leefbaar Zuid-Holland. Gedurende zijn raadsperiode heeft hij zich op tal van gebieden enthousiast ingezet met name op het gebied van de financiƫle positie van de gemeente zoals bij de grondexploitaties van Klapwijk-Noord, Ackerswoude en het Centrum van Pijnacker. Ook heeft hij zich ingezet voor het ondernemersklimaat in Pijnacker. Verder was hij lid van diverse commissies.

Mulder: vice-voorzitter en nieuwe werkwijze raad

De heer Edwin Mulder is 12 jaar VVD-raadslid geweest. In de eerste periode van 8 jaar was hij lid van diverse commissies. De laatste vier jaar was hij vice-voorzitter van de Raad. Als lid van de Agenda-commissie zat hij beeld- en oordeelsvormende raadsvergaderingen voor en was een belangrijk initiator van de nieuwe werkwijze van de Raad. Ook was hij voorzitter van de vertrouwenscommissie die uiteindelijk leidde tot de benoeming van de nieuwe burgemeester die in juni aantreedt. Voorts was hij lid van diverse commissies.