Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Koninklijke onderscheidingen uitgereikt

Burgemeester drs. F.H. Buddenberg heeft op vrijdag 26 april 11 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Burgemeester Buddenberg omringt door ontvangers van een Koninklijke onderscheiding in 2013.

Mevrouw Bouwer-Kromkamp

De onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau werd uitgereikt aan mevrouw A.G.G. Bouwer-Kromkamp (Ady) uit Pijnacker.

Zij is al 40 jaar lid van en vrijwilliger voor zwemvereniging Pijnackerse Watervrienden (PWV). Naast het geven van zwemonderricht is zij gestart bij de wedstrijdploeg als ploegleiding en begeleider voor de wedstrijden. Hiervoor heeft zij vele diploma’s gehaald en neemt ze op aanvraag de Bondsexamens af. De wedstrijdgroep is uitgegroeid tot 60 leden die ook op landelijk niveau strijden. Ook was zij was succesvol in het begeleiden en opleiden van aspirant zwemleiders die op hun beurt weer kinderen lesgeven in het zwemmen. Ook geeft zij nog regelmatig trainingen in het ‘Reddend Zwemmen’. Ieder jaar is zij een vast bezoekster van de bondscongressen en is zij jarenlang lid van de tuchtcommissie geweest. Omdat de vereniging geheel draait op vrijwilligers heeft zij een vrijwilligers commissie opgezet, om PWV goed te laten functioneren. Zij is een grote inspirator en motivator voor anderen om actief mee te doen. Met dit alles heeft zij laten zien betrokken te zijn bij onze samenleving, in het bijzonder op het gebied van de zwemsport. Zij is hiermee een voorbeeld voor anderen.

Mevrouw Droppert-Rodenburg

De onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau werd uitgereikt aan mevrouw M. Droppert-Rodenburg (Ria) uit Pijnacker.

Zij is op jonge leeftijd betrokken geraakt bij de zondagschool voor kinderen en organiseerde er de zondagkampen. Sinds 2001 is zij ook nauw betrokken bij het kerkwerk van wijkgemeente De Acker. Onder andere als diaken en ouderling bezoekt zij de leden thuis, zamelt zij geld in voor minderbedeelden, staat zij met raad en daad klaar voor het kerkbestuur en leidt zij bijbelkringen. Ook is zij jarenlang vrijwilligster geweest bij de Beatrixschool. Hier was zij o.a. voorzitter van de Ouderraad en verrichtte zij hand-en spandiensten bij alles wat een school tot een hechte schoolgemeenschap maakt. Daarnaast is zij voorzitter van ouderensoos ‘Ons Honk’ . Deze interkerkelijke soos zorgt ervoor dat ouderen niet vereenzamen en van een leuke oude dag kunnen genieten. Ook bezoekt zij de mensen thuis bij ziekte of zo maar voor een praatje. En sinds 2010 is zij bestuurslid van de Activiteiten Groep Noord (AGN) die erop gericht is om de onderlinge cohesie in Pijnacker-Noord te versterken. Met al deze activiteiten heeft zij laten zien maatschappelijk betrokken te zijn bij onze gemeenschap, voor jong en oud zet zij zich nog dagelijks in.

Mevrouw Duijndam-Vester

De onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau werd uitgereikt aan mevrouw W.M.P. Duijndam-Vester (Wil) uit Pijnacker.

Zij is al vroeg begonnen met een bestuursfunctie bij de subparochieraad van de katholieke kerk in Oostvoorne waar zij naast administratie ook kinderspelen organiseerde op Koninginnedag. In Pijnacker heeft zij zich ingezet voor De Koepel. Als clubleidster bood zij kinderen diverse sport-en spelactiviteiten aan, zodat de kinderen spelenderwijze sociaal-maatschappelijke vaardigheden werden aangeleerd. Ook is zij lid geweest van de Ouderraad van de Mariaschool waar zij actief heeft meegeholpen met de jaarlijks terugkerende festiviteiten, zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering, de avondvierdaagse, sporttoernooien maar ook bij het overblijven tussen de middag.

Vanaf 2000 is mevrouw zeer intensief betrokken bij Oliveo Gymnastiek waar zij als secretaris/penningmeester en waarnemend voorzitter veel tijd besteed om deze vereniging met circa 300 turners en turnsters draaiende te houden. Zo besteed zij veel tijd om kinderen sportieve en mentale vaardigheden aan te leren. Ook het feit dat zij al jaren collectante is voor de Nierstichting, ambassadeur voor Amnesty International is, actief betrokken is bij de Stichting Rafiki Kenia (om een dokterspost in stand te houden),en de zorg voor velen in haar eigen directe omgeving, maken haar een bijzonder persoon. Iemand die zich jaren met hart en ziel heeft ingezet voor onze maatschappij.

De heer Hoogweg

De onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau werd uitgereikt aan de heer H.M.J. Hoogweg (Henk) uit Nootdorp.

Hij is al ruim 20 jaar actief betrokken bij Sportvereniging RKDEO, eerst als leider van een jeugdelftal en sinds 1994 als bestuurslid, waarvan de laatste 13 jaar als voorzitter. Omdat in Nootdorp en Ypenburg nieuwbouwijken werden gebouwd, groeide het aantal (jeugdige) inwoners gestaag. De situatie vereiste een gedegen toekomstvisie en hij kwam met het rapport Toekomstvisie Accomodatie RKDEO. Zo kon de club een ‘scharnierfunctie’ vervullen tussen het oude en het nieuwe Nootdorp. Met succes, want RKDEO is nu centraal gelegen midden in Nootdorp waar het een sociale functie vervult. Onder zijn bestuur groeide het ledental naar ruim 1600. Dit betekent dat er op organisatorisch vlak veel moest worden aangepast, voldoende velden, kunstgrasvelden, een groter clubhuis en voldoende kleedkamers. Ook kwam er een tribune met kleedkamers. Het clubgebouw werd grondig gerenoveerd. Decorandus heeft met passie, gedrevenheid en energie dus veel bereikt voor RKDEO, de club behoort tot een van de grootsten in Zuid-Holland.

Ook is hij lid van het Sportplatform Pijnacker-Nootdorp, waar hij gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het college van Pijnacker-Nootdorp. Met deze activiteiten heeft hij laten zien betrokken te zijn bij onze samenleving, met name op het gebied van sport.

De heer De Koning

De onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau werd uitgereikt aan de heer C.L.M. de Koning (Kees) uit Nootdorp.

Hij is al heel veel jaren actief voor Scouting Nootdorp. Eerst verrichtte hij allerlei hand-en spandiensten en geleidelijk aan trad hij toe tot het bestuur. De laatste 12 jaar is hij met name verantwoordelijk voor het beheer van het materiaal en het onroerend goed van de scouting. Daarnaast organiseert hij allerlei evenementen, verzorgt de kamp-weekenden, gaat zelf ook mee op kamp, kookt voor de kinderen, klust in en rondom het gebouw van de Scouting zodat alles er verzorgd uitziet, hij onderhoudt de sociale contacten met ouders en vrijwilligers. Kortom, hij is de hart en ziel van de scouting Nootdorp. Daarnaast verricht hij hand-en spandiensten voor de Oranjevereniging Nootdorp. Zo kunnen mooie en plechtige evenementen plaatsvinden, zoals de kermisweek, Koninginnedag, dodenherdenking etc. Met deze activiteiten heeft hij blijk gegeven van zijn maatschappelijke betrokkenheid.

Mevrouw De Koning - van de Sande

De onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau werd uitgereikt aan mevrouw De Koning-Van de Sande (Jolanda) uit Nootdorp.

Zij is al meer dan 30 jaar nauw betrokken bij badmintonvereniging DEO. Zo was zij verantwoordelijk voor het aanleveren van de kopij voor het clubblad, assisteerde zij de jeugdtrainer, maakt de zaaldienst- en barroosters, regelt de zaalhuur. Als lid van de jeugdcommissie begeleidde en coachte zij de jeugdleden bij de diverse toernooien en wedstrijden en als voorzitter van het jeugdbestuur treedt zij op als ambassadeur voor de vereniging. Samen met het Dagelijks Bestuur bepaalt zij mede het beleid van de club. Daarnaast organiseert en begeleidt zij de trainingen, competities, de kampen etc. Ook neemt zij erkende diploma’s af. Zij staat altijd klaar voor de club en haar leden, onmisbaar bij het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging. Ook is zij medeorganisator van de diverse Sint-en Piet optredens op scholen en bejaardencentra. De inkomsten die zij hiermee genereren gaan naar goede doelen. Met deze activiteiten heeft zij laten zien begaan te zijn bij onze sportieve gemeenschap.

Mevrouw van Reenen-Donck

De onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau werd uitgereikt aan mevrouw S.P.M. van Reenen-Donck (Silvia) uit Pijnacker.

Zij is al 25 jaar een actief vrijwilligster bij de EHBO Pijnacker. Dit houdt in dat zij bij alle grote evenementen de EHBO post bemant en waar nodig eerste medische hulp biedt. Als instructeur Eerste Hulp leidt zij ook nieuwe EHBO-ers op, iets wat zij met grote gedrevenheid doet. Ook is zij al 25 jaar zeer nauw betrokken bij de bewonersvereniging Koningshof, waar zij hand-en spandiensten verricht om het de bewoners naar de zin te maken om zo hechte buurtschap te creëren. Niet alleen tijdens haar bestuurslidmaatschap, ook daarbuiten organiseert zij evenementen voor de jeugd en ouderen, waar men veel plezier aan beleeft.

Vanaf 1989 is zij ook nauw betrokken bij de Stichting Jeugdland, waar kinderen van de basisschool een week lang allerlei sportieve en recreatieve activiteiten kunnen verrichten om zo weer op speelse wijze aan het schoolritme te wennen. Het hele jaar door bedenkt zij nieuwe activiteiten en verzamelt het materiaal om op een volgend Jeugdland weer mee aan de slag te gaan. Daarnaast staat zij haar medemens waar nodig op praktische wijze bij. Bijvoorbeeld met het maken van eten, als zij dit zelf niet meer kunnen, het doen van boodschappen, kleding wassen, strijken, op huisdieren passen, moed inspreken, helpen met de financiën etc. Iedereen kan een beroep op haar doen. Zij zet zich met hart en ziel in voor onze samenleving. Zij is hiermee een voorbeeld voor anderen.

De heer Van Rijn

De onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau werd uitgereikt aan de heer J.A.F. van Rijn (Hans) uit Pijnacker.

Al meer dan 40 jaar is hij betrokken bij Oliveo voetbal. Begonnen als jeugdelftalleider was hij iedere zaterdagmorgen aanwezig om zijn team te begeleiden en aan te sporen. Ook organiseerde hij de jeugdkampen waar hij het koken voor zijn rekening neemt., iets wat hij na 42 jaar nog steeds doet. Hij is ook wedstrijdcommissaris en als zodanig regelt hij de toewijzing van de velden en kleedkamers en regelt hij de uitslagen-administratie secuur en tijdig af. Hij treedt op als gastheer voor de ontvangende teams en scheidsrechter waarmee hij het ‘visitekaartje’ voor Oliveo is. Door zijn goede contacten is de samenwerking met de andere voetbalverenigingen in Pijnacker-Nootdorp zonder meer goed. Jaarlijks vindt er een jeugdtoernooi plaats en velden worden regelmatig met elkaar uitgewisseld. De heer Van Rijn is een vrijwilliger pur sang, zonder vrijwilligers als decorandus, kunnen sportverenigingen niet functioneren.

De heer Storm

De onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau werd uitgereikt aan de heer T.W.J. Storm uit (Theo) uit Pijnacker.

Hij is een Oliveaan in hart en nieren. 25 jaar lang is hij secretaris geweest van deze bloeiende voetbalvereniging en daarmee het langstzittend bestuurslid. Kenmerkend hierbij zijn zijn accuratesse en goede kennis van collega sportverenigingen, gemeente en KNVB.
De ledenadministratie was bij hem in goede handen, er werd tijdig geregistreerd bij de KNVB, pasjes werden uitgegeven en samen met de penningmeester was hij verantwoordelijk voor het innen van de contributie. Ook is hij verantwoordelijk voor het verhuren van de zaal en regelt de inning van de verhuur.
Als wedstrijdsecretaris van Heren 1 regelt hij de wedstrijdadministratie en zorgt ervoor dat de ontvangende teams de weg kunnen vinden bij Oliveo. Ook initieerde hij het normen en waarden protocol, waar Oliveo mee werkt. Vanwege zijn grote accuratesse administreert hij ook al 10 jaar de financiën van de 12-inch race waarbij het gaat om aanzienlijke bedragen voor het goede doel. De heer Storm is een vrijwilliger pur sang, iemand waar sportverenigingen op draaien.

De heer Suijker

De onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd uitgereikt aan de heer B.H.W. Suijker (Benno) uit Pijnacker.

Hij is al meer dan 22 jaar lid van de Bondsraad en Hoofdbestuur van de FNV Horecabond. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het besturen van de bond en het ontwikkelen van beleid. Op het gebied van cao, sociale zekerheid en pensioen heeft hij tal van acties weten te begeleiden. Hij was een prominent deelnemer in de landelijke advies commissies uitkeringsgerechtigden en ouderen. Hij kwam op voor de belangen van uitkeringsgerechtigden. Hij stond leden ook op individuele basis bij.

Daarnaast is hij als meer dan 18 jaar voorzitter van het Platform Gehandicapten Pijnacker-Nootdop. Met enthousiasme geeft hij invulling aan de doelstellingen van het platform, het faciliteren van gehandicapten binnen de gemeente. Hij organiseerde bijeenkomsten, zorgde voor voldoende scholing op dit gebied, verbeterde de toegankelijkheid voor gehandicapten bij winkels en openbare gebouwen, toiletten, op-en afritten, altijd erop gericht om de situatie voor gehandicapten te verbeteren. Ook als vice-voorzitter Clientenraad en de WMO-raad Pijnacker-Nootdorp behartigt hij de belangen van diverse doelgroepen die met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te maken krijgen. Gevraagd of ongevraagd geeft hij advies aan de gemeente hoe deze kwetsbare groep te faciliteren. Hij is een sociaal ingesteld man, solidair en altijd bereid mensen te helpen die vaak zelf niet in staat zijn om voor zichzelf op te komen.

De heer Vermeer

De onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau werd uitgereikt aan de heer W. Vermeer (Walter) uit Pijnacker.

Hij is de afgelopen 27 jaar nauw betrokken geweest bij de groei van toneelvereniging ’t Speeltoneel. Als speler, regisseur en artistiek leider is hij de stuwende kracht waardoor de vereniging kon uitgroeien tot een organisatie met allure, lokaal en regionaal. Theaterproducties kregen steeds meer professionele kwalitateit. Ook de jeugd laat hij kennis maken met de theaterkunsten. Binnen de vereniging is nu een aantal jeugdgroepen actief die onder zijn leiding worden opgeleid. Zo blijft de kwaliteit gewaarborgd. Als artistiek leider heeft hij zelf musicals geschreven, vaak in coproducties met ballet- en muziekverenigingen.

Verder is hij nauw betrokken geweest bij algemene culturele zaken in onze gemeente, onder meer via Stichting ‘de Verbeelding’. Hij is een zeer actief lid binnen de Werkgroep Theater Pijnacker-Nootdorp, organiseert Workshops voor de Brede School en neemt actief deel aan de Sintintochten in Pijnacker. Ook heeft hij zich ingezet voor de oprichting van een platform voor de realisatie van een theater in onze gemeente en het initiatief genomen om met andere cultureel actieve organisaties een bijeenkomst te beleggen tot het oprichten van een Cultuurplatform. Sinds het college in 2009 hiermee instemde is hij een meer dan actief voorzitter van dit platform. Ook is hij bestuurslid van huurdersvereniging Argos, waar hij de communicatie verzorgt tussen vereniging en huurders. Met zijn inzet voor de cultuur is hij een voorbeeld voor anderen.