Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Koninklijke onderscheiding voor prof. Dr. A.G. Vulto

Locoburgemeester Van Staalduine reikte op vrijdag 6 april een Koninklijke Onderscheiding uit aan Prof. Dr. A.G. (Arnold) Vulto. De heer Vulto ontvangt de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding werd hem uitgereikt tijdens zijn afscheidssymposium ter gelegenheid van het feit dat hij op 28 april 2018 met pensioen gaat.

Professor Vulto is sinds 1995 werkzaam als apotheker en hoogleraar ziekenhuisfarmacie en praktische farmacotherapie in het Erasmus Medisch Centrum. In die hoedanigheid heeft hij veel tot stand gebracht. Zo heeft hij binnen de geneeskundeopleiding van het Erasmus Medisch Centrum een eigen en succesvolle visie neergezet op onderwijs en geneesmiddelen. Hij wist farmacie en farmacotherapie een zodanige plek te geven in de artsenopleiding dat deze ook als een geïntegreerd deel van de opleiding door studenten wordt ervaren en niet als een vak apart.

Locoburgemeester Van Staalduine reikt koninklijke onderscheiding uit aan prof. Dr. A.G. Vulto, hier samen met zijn echtgenote

Veel activiteiten

Daarnaast heeft hij gezorgd voor een professionalisering van de opleiding tot ziekenhuisapotheker in het Erasmus MC, in een tijd waarin dit nog maar beperkt ondersteund werd door een landelijk programma. Hij heeft vele onbezoldigde activiteiten op zijn naam staan. Zo was hij onder meer gedurende 26 jaar voorzitter en penningmeester van de Stichting Medisch-Farmaceutische Mededelingen (1985-2011). Deze stichting stelt zich tot doel het bevorderen van onafhankelijke geneesmiddelenvoorlichting. Hij was van 2002-2008 wetenschappelijk directeur van de Europese Vereniging van ziekenhuisapothekers en was daar van 2003-2012 hoofdredacteur van de European Journal of Hospital Pharmacy Practice.

Biosimilars

Ook heeft hij een uitzonderlijke rol vervuld in het uitdragen van zijn maatschappelijke taak als ziekenhuisapotheker; in recente jaren heeft hij zich hard gemaakt voor het implementeren van generieke biologische geneesmiddelen, de zogenaamde biosimilars. Deze groep geneesmiddelen is vele malen goedkoper dan de oorspronkelijke geneesmiddelen van biologische oorsprong. Hij heeft zo een voortrekkersrol vervuld in de acceptatie en het betaalbaar houden van dure biologische geneesmiddelen.