Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Koninklijke Onderscheiding voor Buddenberg

De Commissaris van de Koning, de heer drs. J. Smit, heeft woensdagmiddag 11 juni de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt aan de heer drs. F.H. Buddenberg. Dit vond plaats tijdens de buitengewone raadsvergadering ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Buddenberg in het Van der Valk Hotel in Nootdorp.

Burgemeester met koninklijke onderscheiding samen met zijn echtgenote

De heer Buddenberg was vanaf 15 juni 2002 burgemeester van Pijnacker-Nootdorp. Daarvoor was hij burgemeester van Sassenheim (1995 – 2002) en wethouder in Zoetermeer (1990 – 1994). Als burgemeester van Sassenheim slaagde hij erin om verschillende partijen zoals de gemeente, de bollenkwekers en diverse natuur- en milieugroeperingen, die heel lang fel tegenover elkaar stonden, op één lijn te brengen. Als wethouder in Zoetermeer wist hij de gemeentefinanciën te saneren en een forse impuls te geven aan het bedrijfsmatig functioneren van de gemeente.

Excellente fusiegemeente

Gedurende de afgelopen 12 jaar heeft de heer Buddenberg als burgemeester van Pijnacker-Nootdorp veel bereikt. Bij zijn aantreden in 2002 waren de gemeenten Pijnacker en Nootdorp net gefuseerd tot een middelgrote gemeente met een forse groeitaakstelling. Als portefeuillehouder Financiën introduceerde hij een scan voor bestuurlijke planning en control om uiteindelijk te groeien naar een ‘excellente gemeente’. Na een omvangrijke bezuinigingsoperatie zijn de financiën van de gemeente op orde gekomen en is de financiële positie gezond te noemen.

VNG Financiën

Financiën hebben gedurende zijn burgemeestersperiode ook altijd zijn bijzondere aandacht gehad in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De heer Buddenberg was jarenlang zeer actief als voorzitter van de commissie Financiën en Belastingen en penningmeester van de VNG.

Jeugdzorg Stadsgewest Haaglanden

Ook in het stadsgewest Haaglanden heeft de heer Buddenberg zijn sporen verdiend. Als portefeuillehouder Jeugdzorg heeft hij Jeugdzorg prominent op de bestuurlijke agenda weten te zetten. De heer Buddenberg heeft altijd ingezet op samenhang en verbinding tussen de jeugdzorginstellingen met genoeg ruimte voor eigen initiatief. Dit resulteerde in een goed functionerende sector en een sterke jeugdinfrastructuur die breder werd dan alleen maar de instellingen van het stadsgewest. Onder zijn leiding werden de wachtlijsten terug gebracht tot bijna nihil. Met zijn financiële expertise heeft hij er voor gezorgd dat de financiële transitie van jeugdzorgtaken naar de Haaglandengemeente al in 2013 gestart kon worden.

Veiligheidsregio Haaglanden

Ook voor de veiligheidsregio Haaglanden (VRH) heeft hij veel betekend. Als lid van de stuurgroep Meldkamerdomein heeft de heer Buddenberg een stevig bestuurlijk traject met het Rijk ingezet om de regio Haaglanden beter te faciliteren met meldkamermiddelen. Daarnaast heeft hij zich met succes ingezet om de diverse ambulancediensten, publiek en particulier, op een lijn te krijgen. Hierdoor is de adequate ambulancezorg in Haaglanden geborgd.

Voorbeeld voor anderen

De heer Buddenberg heeft laten zien een begenadigd bestuurder te zijn. Hij is begaan met het bevorderen van de kwaliteit binnen overheidsbesturen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Zijn talenten heeft hij met enthousiasme en gedrevenheid ingezet in met name de domeinen openbare orde en veiligheid, financiën en zorg, met een focus op de maatschappij en het algemeen belang. Daarmee heeft hij meer gedaan dan normaal van een burgemeester verwacht mag worden en is hij een voorbeeld voor anderen.