Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Koninklijke onderscheiding Dhr. van der Helm

Op 13 juni is de heer C.H.M. (Kees) van der Helm benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd tijdens een druk bezochte receptie uitgereikt door burgemeester F.H. Buddenberg.

De heer Van der Helm kreeg de onderscheiding voor zijn talrijke bestuurlijke en vrijwillige activiteiten.

Foto: Ron Jenner Foto: Ron Jenner

VNO-NCW West

Sinds 1995 is hij bestuurslid van de werkgeversvereniging VNO-NCW West. In 1998 trad hij toe tot het Dagelijks Bestuur, iets wat hij tot op de dag van vandaag nog doet. Hij is een heus boegbeeld van VNO-NCW West in de Provincie Zuid-Holland.

Daarnaast richtte hij de werkgeverskring VNO-NCW Oostland op waarvan hij tot 2008 tevens de voorzitter was. Met als doel om de economische motor, de glastuinbouw, in het gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer en den Haag, het Oostland, steviger op de kaart te zetten. Ook hier weer die gedrevenheid om regionale bedrijvigheid te stimuleren en werkgelegenheid te borgen. Praktisch, doelgericht en ter zake kundig bedacht hij netwerkactiviteiten voor ondernemers om de samenwerking tussen overheid, gemeenten en bedrijfsleven te bevorderen. Hij zag dat een samenbundeling van krachten essentieel was voor een krachtig Oostland gebied.

FES

Deze bundeling van krachten zet hij ook in bij het FES-project, een ambitieus herstructureringsplan voor de glas-tuinbouw in het Oostland. De aanleg van de blauw-groene dooradering, de waterberging, een ontsluitingsweg en sanering van verspreid liggende kassen versterkt niet alleen de economische positie van dit gebied, maar zorgt ook nog eens voor een duurzaam groengebied. Deze ruimtelijke kwaliteitsimpuls is nodig om de (inter)nationale concurrentie slagkracht te versterken. Het FES-project kan zich geen betere ambassadeur hierbij wensen.

Goede doelen

Daarnaast organiseert hij met regelmaat studiereizen naar het buitenland om collega-ondernemers kennis te laten maken met spraakmakende agrarische en vastgoed projecten op locatie, om te leren van elkaars kennis en talenten, maar ook om deze ondernemers bekendheid te geven in het buitenland. Goede doelen worden hierbij uiteraard gesteund.

Ook organiseert hij ieder jaar fietsreizen in Frankrijk waar lokale ondernemers vaak grote bedragen bijeen fietsen voor het goede doel. Hij sponsort al jaren tientallen sportverenigingen met geld en/of diensten en vroeger was hij jarenlang jeugd schaatstrainer geweest bij IJsvereniging Pijnacker.

Inzet voor de maatschappij

Meer dan 15 jaar heeft hij zich vrijwillig ingezet voor de maatschappij, dit naast een druk bestaan als directeur van Van der Helm Bedrijven. Hij doet veel voor de omgeving, de greenport, het parkmanagement Oudeland en is hij schouwmeester van het Hoogheemraadschap Delfland.

Toespraak

Lees hieronder de hele toespraak van de burgemeester.