Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Koninklijke Onderscheiding aanvragen

Kent u iemand die een lintje verdient? Dien de aanvraag vóór 15 juli 2013 in.

Afbeelding Kanselarij Der Nederlandse Orden

Elk jaar vindt in april de ‘lintjesregen’ plaats. Bij die gelegenheid wordt aan enkele inwoners die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Om voor een onderscheiding in aanmerking te komen gelden wel diverse criteria, want een lintje is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Zo moet het gaan om iemand die zich zeer langdurig voor de samenleving heeft ingespannen en een zeer uitzonderlijke prestatie heeft verricht. Let op: een voorstel voor een onderscheiding voor 2014 moet u uiterlijk 15 juli bij de burgemeester indienen.

Meer informatie

Voor een toelichting, of hulp bij het indienen van een aanvraag, kunt u contact opnemen met Hermine Overmaat, tel. 14 015. Op verzoek stuurt zij u dan een aanvraagformulier toe. De criteria waar een aanvraag aan moet voldoen staan onder Loketten > Koninklijke onderscheidingen. Algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen vindt u op www.lintjes.nl of www.kanselarij.nl.