Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Koninklijke onderscheiding

Burgemeester F.H. Buddenberg heeft op 29 april een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer ‘t Hart.

Hij ontving de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats op het gemeentekantoor in Pijnacker.

Burgemeester Buddenberg met de heer t Hart en zijn echtgenote.

De heer ’t Hart, oud-huisarts in Pijnacker, is een man met een missie: het brengen van onderwijs in de armste regionen in de wereld. Hiertoe richtte hij in 2002 de stichting ONderwijs VOor Kinderen (Onvoki) op, waar hij ook de voorzitter van is. De stichting heeft als doelstelling het leveren van basisonderwijs aan kinderen uit de allerarmste streken van het West-Afrikaanse land Togo. Onvoki gaat hierbij zorgvuldig te werk en zoekt zoveel mogelijk samenwerking met lokale organisaties, zoals de Togolese partner MERE. Samen zetten zij zich in om er zorg voor te dragen dat kinderen in Togo die verstoken blijven van basisonderwijs toch naar school kunnen.

Vanaf het jaar van oprichting realiseerde Onvoki inmiddels 5 nieuwe scholen en het aantal leerlingen is opgelopen tot meer dan 2200 en is groeiende! Meer bijgebouwen en lokalen zijn dus nodig. Onvoki werkt hierbij volgens een duidelijk protocol. Er mogen geen andere scholen in de directe omgeving bestaan, het aantal kinderen moet voldoende zijn, de ouders moeten blijk geven van een goede motivatie en bereid zijn de kinderen vrij te stellen van werk. Ook moeten zij bereid zijn hun dochters naar school te sturen. Men streeft naar een 50-50 verdeling jongens-meisjes. Er wordt alleen met lokale arbeidskrachten gewerkt.

Decorandus heeft dus veel bereikt op het gebied van ‘ontwikkelingshulp moderne stijl’, met minieme middelen het kennisniveau verhogen en economische achterstand terugbrengen. Onvoki is als het ware een levenstaak van de heer ’t Hart geworden, dag in, dag uit is hij ermee bezig. Hij is hiermee een voorbeeld voor anderen.

Omdat de heer ’t Hart tijdens Lintjesregen (26 april j.l.) in het buitenland was, werd de onderscheiding op 29 april aan hem uitgereikt.