Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Kom naar het Kerncafé Pijnacker op 4 november!

De afgelopen twee jaar is het Leefbaarheidsplan Pijnacker uitgevoerd. Met én voor bewoners van Pijnacker is met succes een groot aantal projecten uitgevoerd.

In het Kerncafé op 4 november willen we met bewoners in gesprek over welke projecten we de komende twee jaar zouden kunnen gaan doen.

In 2011 hebben gemeente, organisaties en bewoners met elkaar het Leefbaarheidsplan Pijnacker 2012-2015 gemaakt. In dat plan zijn de vier belangrijkste thema’s voor Pijnacker benoemd: veilige woon- en leefomgeving, verkeer, sociale samenhang en betrokkenheid van bewoners bij de openbare ruimte.

In 2012 en 2013 is binnen deze thema’s veel tot stand gekomen. Bijvoorbeeld het wijktoezicht in Klapwijk en Koningshof, het tijdelijke trapveldje in Noord, verkeersveilige maatregelen bij de scholen aan de Gantellaan en de wijkfeesten in Keijzershof. Meer informatie vindt u in het Leefbaarheidsplan Pijnacker onder Wonen en Leven > Wijken > Kern Pijnacker.

Komt u ook naar het Kerncafé?

Maandag 4 november organiseren wij van 19.30 tot 21.30 uur een Kerncafé voor bewoners, organisaties en verenigingen uit Pijnacker. Vanaf 19.15 uur bent u van harte welkom in het bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker.

Tijdens het Kerncafé kijken we terug op de afgelopen twee jaar. Met de ervaringen die we al hebben opgedaan, gaan we met elkaar in gesprek over mogelijke projecten en activiteiten voor 2014 en 2015. Het zijn projecten die de leefbaarheid in Pijnacker verder kunnen verbeteren en passen bij de vier belangrijkste thema’s voor Pijnacker. Heeft u al een idee?