Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Klimaatbestendig Klapwijk

De openbare ruimte in de wijk Klapwijk in Pijnacker is ernstig verzakt, op sommige plekken zelfs 70 cm. Hierdoor werkt de riolering minder goed. Daarom wil de gemeente in 2020 starten met de rioolvervanging, ophoging en herinrichting van de openbare ruimte. Tegelijkertijd willen we Klapwijk klimaatbestendig maken: voorbereid op een klimaat met meer en heviger regenbuien en lange droge periodes.

Wat vindt u van de visie?

Alle informatie die we de afgelopen maanden bij wijkbewoners en diverse organisaties hebben opgehaald, vormde input voor de visie Klimaatbestendig Klapwijk. De conceptversie is nu klaar. Hierin staan alle uitgangspunten die van belang zijn voor de herinrichting. Wat vindt u ervan? Laat het ons weten! U vindt de visie op de website www.klimaatbestendigklapwijk.nl. Daar kunt u ook uw digitale reactie geven.

Of kom langs op onze informatiebijeenkomst op 7 mei of bij onze kraam op het Klapwijkfeest op 25 mei.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

We zijn gestart met vier wijkgesprekken. Niet in een zaaltje, maar met een partytent op verschillende locaties in de wijk. Hier zijn we het gesprek aangegaan met bewoners: wat waardeert u aan de wijk, welke dingen kunnen beter?

Daarnaast hebben we gevraagd welke bewoners er in een werkgroep mee wilden denken over de visie voor een Klimaatbestendig Klapwijk. De werkgroep startte met 30 bewoners, en groeide door tot 60! Voor de werkgroep heeft de gemeente vier kennisavonden georganiseerd: over water en riolering, groen, ecologie en verkeer. Tijdens deze avonden deelden de gemeente en bewoners kennis en haalden informatie op.

Daarna hebben we een enquĂȘte voor alle bewoners van Klapwijk gemaakt. De uitkomsten daarvan vindt u in de Themapagina:

Planningsdiagram van start in 2017 via visie, ontwerp en uitvoering tot gereed in 2027

Planning

  • 2018 - 2019: Visie wijk. Samen met de bewoners maken we een visie voor de hele wijk
  • 2019 - 2025: Ontwerp per buurt. Samen met bewoners maken we per buurt een ontwerp.
  • 2020 - 2027: Uitvoering per buurt. Nadat een buurtontwerp klaar is, starten we per buurt met de herinrichting.

Op de hoogte blijven?

Heeft u een vraag?

Stuur een e-mail naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl