Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Klimaatbestendig Klapwijk

De openbare ruimte in de wijk Klapwijk in Pijnacker is ernstig verzakt, op sommige plekken zelfs 70 cm. Hierdoor werkt de riolering minder goed. Daarom wil de gemeente in 2020 starten met de rioolvervanging, ophoging en herinrichting van de openbare ruimte. Tegelijkertijd willen we Klapwijk klimaatbestendig maken: voorbereid op een klimaat met meer en heviger regenbuien en lange droge periodes.

De visie

Alle informatie die we de afgelopen maanden bij wijkbewoners en diverse organisaties hebben opgehaald, vormde input voor de visie Klimaatbestendig Klapwijk. De visie is nu klaar en vastgesteld door het college. In de visie staan alle uitgangspunten die van belang zijn voor de herinrichting van Klapwijk. U vindt de visie op de website www.klimaatbestendigklapwijk.nl.

Planningsdiagram van start in 2017 via visie, ontwerp en uitvoering tot gereed in 2027

Planning

  • 2018 - 2019: Visie wijk. Samen met de bewoners maken we een visie voor de hele wijk
  • 2019 - 2025: Ontwerp per buurt. Samen met bewoners maken we per buurt een ontwerp.
  • 2020 - 2027: Uitvoering per buurt. Nadat een buurtontwerp klaar is, starten we per buurt met de herinrichting.

De herinrichting wordt gefaseerd uitgevoerd. Nu de visie klaar is, gaan we starten met het ontwerpen van de eerste fase!

Kaart van fase 1 van de herinrichting van Klapwijk, bestaande uit Riek Kuipersingel, Freule Wttewaal van Stoetwegensingel, Fien de la Marstraat, Corry Vonklaan, Beppie Nooijstraat, Maartje Offerstraat en het noordelijk deel van het Vrouwenrecht.

Fase 1b

In juli 2019 hebben de eerste buurtgesprekken plaats gevonden. Ruim 120 bewoners hebben onze tent bezocht. Hier hebben zij voorkeuren aangegeven en wensen en idee├źn gedeeld. In Nieuwsbreif 4 leest u meer over de eerste buurtgesprekken.

Eind 2019 presenteren we het ontwerp van fase 1b aan de bewoners, zodat we in de tweede helft van 2020 kunnen starten met de uitvoering van de werkzaamheden. Tegelijk met deze uitvoering starten we met het ontwerpen van de volgende fase.

Op de hoogte blijven?

Heeft u een vraag?

Stuur een e-mail naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl