Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Klimaatbestendig Klapwijk

De openbare ruimte in de wijk Klapwijk in Pijnacker is ernstig verzakt, op sommige plekken zelfs 70 cm. Hierdoor werkt de riolering minder goed. Daarom wil de gemeente in 2020 starten met de rioolvervanging, ophoging en herinrichting van de openbare ruimte. Tegelijkertijd willen we Klapwijk klimaatbestendig maken: voorbereid op een klimaat met meer en heviger regenbuien en lange droge periodes.

Resultaten enquête ‘Wat is de ambitie van Klapwijk?’

De enquête is door ruim 350 wijkbewoners ingevuld. De resultaten leest u hieronder.

Samenwerking voorop

Samenwerking met bewoners en andere organisaties, zoals het Hoogheemraadschap van Delfland en drinkwaterbedrijf Dunea, vinden we daarbij erg belangrijk. Door het samenvoegen van wensen, kennis en innovaties kunnen we samen bouwen aan een wijk van de toekomst.

Bewuste bewoners

Naast de herinrichting willen we wijkbewoners ook bewust(er) maken van het veranderende klimaat en hier op voorbereiden.

Op de hoogte blijven?

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

 • Wijkgesprekken (september en oktober 2017)
 • Werkgroep opgericht
 • Werksessie met werkgroep (november 2017)
 • Parkeeronderzoek (december 2017)
 • Kennisavond ‘Water in de wijk’ met de werkgroep (februari 2018)
 • Kennisavond ‘Groen in de wijk’ met de werkgroep (april 2018)
 • Ecologische wandeling met de werkgroep (mei 2018)
 • Kennisavond ‘Verkeer in de wijk’ met de werkgroep (juni 2018)
 • Bodemonderzoek (kwaliteit en mate van verzakking)

Wat gaan we in 2018 nog doen?

 • Natuuronderzoek
 • Haalbaarheidsstudie gasloos Klapwijk
 • Verplantbaarheidsonderzoek bomen
 • Opstellen van een visie
 • Delen van de visie met de wijk