Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Klimaatbestendig Klapwijk

Vanwege verzakkingen in de wijk Klapwijk wil de gemeente de riolering vervangen. Daarna willen we de openbare ruimte opnieuw inrichten en Klapwijk klimaatbestendig maken. Voor deze plannen hebben we de hulp van de bewoners nodig.

De openbare ruimte in de wijk Klapwijk in Pijnacker is ernstig verzakt, op sommige plekken zelfs 70 cm. Hierdoor werkt de riolering minder goed. Daarom willen we in 2020 starten met de rioolvervanging, ophoging en herinrichting van de openbare ruimte. Tegelijkertijd willen we Klapwijk klimaatbestendig maken: voorbereid op een klimaat met meer en heviger regenbuien.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

 • Wijkgesprekken (september en oktober 2017)
 • Werkgroep opgericht
 • Werksessie met werkgroep (november 2017)
 • Parkeeronderzoek (december 2018)
 • Kennisavond ‘Water in de wijk’ met de werkgroep (februari 2018)
 • Kennisavond ‘Groen in de wijk’ met de werkgroep (april 2018)
 • Ecologische wandeling met de werkgroep (mei 2018)

Wat gaan we in 2018 nog doen?

 • Natuuronderzoek
 • Bodemonderzoek (kwaliteit en mate van verzakking)
 • Kennisavond ‘Verkeer in de wijk’ met de werkgroep
 • Haalbaarheidsstudie gasloos Klapwijk
 • Verplantbaarheidsonderzoek bomen
 • Opstellen van een visie
 • Delen van de visie met de wijk

Op de hoogte blijven?

Lees het laatste nieuws in de digitale nieuwsbrief.

Bodemdaling in Klapwijk

De werkgroep Klimaatbestendig Klapwijk heeft verschillende locaties in kaart gebracht waar overlast door bodemdaling in de wijk voorkomt. Wilt u deze kaart aanvullen? Reageer dan op de Facebookpost of stuur een mail naar klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl.

Luchtfoto van Klapwijk met rode stippen op plaatsen waar bodemdaling is geconstateerd.

Doordenkers gezocht

We zoeken nog steeds wijkbewoners die samen met ons willen meedenken aan de toekomst voor Klapwijk. Dat kost u hoogstens een paar avonden tijd. Interesse? Stuur een e-mail naar projectleider Jolanda Alsemgeest via klapwijk@pijnacker-nootdorp.nl.