Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Klanttevredenheidsonderzoek WWB 2013

Inwoners, die in 2013 te maken hadden met de Wet Werk en Bijstand, waarderen de dienstverlening met een 7,3.

Dat blijkt uit het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek van de gemeente Pijnacker-Nootdorp in samenwerking met onderzoeksbureau SGBO. Via een vragenlijst werd gevraagd om een oordeel te geven over onder meer de dienstverlening in het algemeen, bejegening en wachttijd aan de balie, tijdigheid en duidelijkheid van de informatie.

Klanttevredenheid verbeterd

Vergeleken met het vorige klanttevredenheidsonderzoek is de score omhoog gegaan. In 2011 werd de dienstverlening nog gewaardeerd met een 7,0. De gemiddelde waardering van de klanttevredenheid van de andere gemeenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek was 7,1. Gezien het nog steeds toenemende beroep dat op de bijstandsverlening wordt gedaan en de strikte handhaving van de regelgeving is de gemeente tevreden met de gestegen waardering.

Waardering

Het verbeterpunt dat door klanten het meest wordt genoemd is de reisafstand en de bereikbaarheid per openbaar vervoer. Klanten waarderen juist de snelheid waarmee een re-integratietraject is gestart. Daarnaast zijn zij in het algemeen tevreden over de medewerkers van het team Maatschappelijke Zaken van de afdeling Backoffice Publiekszaken. “Gezien de toename van het aantal aanvragen en de versobering van de regelgeving, is dit een heel goed resultaat”, aldus wethouder Bert van Alphen (sociale zaken).

Meer informatie

Het volledige onderzoeksrapport staat op www.pijnacker-nootdorp.nl > Wonen en Leven > Klanttevredenheidsonderzoek WWB