Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Klanttevredenheids-onderzoek klanten Wmo

De gemeente vindt het belangrijk om te weten hoe klanten het contact met de gemeente ervaren, hoe zij de (eventuele) ondersteuning ervaren en wat er beter kan. Daarom voert de gemeente een klantonderzoek uit.

Vrouw in een rolstoel

Ervaring van klanten

Het is voor de gemeente nuttig te weten wat de ervaringen van klanten zijn met de geboden ondersteuning en diensten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voorbeelden van ondersteuning zijn: hulp bij het huishouden, een scootmobiel of een rolstoel. Maar er zijn ook veel andere vormen van ondersteuning mogelijk.

Vragenlijst

De gemeente vindt het belangrijk om te weten hoe klanten het contact met de gemeente ervaren, hoe zij de (eventuele) ondersteuning ervaren en wat er beter kan. Daarom voert de gemeente een klantonderzoek uit. Het onderzoek vindt plaats door middel van een schriftelijke vragenlijst waarin vragen worden gesteld over verschillende aspecten van de ondersteuning. De vragenlijst zal in april worden verstuurd aan willekeurig gekozen klanten in onze gemeente. Het onderzoek wordt uitgevoerd door SGBO, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Naar verwachting worden in de zomer de uitkomsten van het onderzoek bekend gemaakt.

Dienstverlening

Wij hopen dat u, als u een vragenlijst ontvangt, de tijd zult nemen deze in te vullen en in te sturen. De gemeente heeft immers de mening van de klanten nodig om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften.

Informatie

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht bij mevrouw Hanssen, te bereiken via telefoonnummer 14 015.