Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Klantonderzoek Wmo

De gemeente voert een klantonderzoek uit onder mantelzorgers (van 45 tot en met 54 jaar)

Handen die hulp bieden aan een ouder persoon

De gemeente wil graag weten hoe mantelzorgers het zorgen ervaren, of zij behoefte hebben aan ondersteuning en of zij tevreden zijn over de eventuele ondersteuning. Ook wil de gemeente een beter beeld krijgen welk deel van de inwoners van de gemeente mantelzorg geeft. Tot vrijdag 5 juli kunt u de vragenlijst invullen.

Voor het onderzoek zijn alle inwoners in de leeftijd van 45 tot en met 54 jaar aangeschreven. Landelijk gezien bevinden zich veel mantelzorgers in deze leeftijdsgroep.

De verwachting is dat de komende jaren het beroep op mantelzorgers verder toeneemt. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij de actualisatie van het gemeentelijk beleid voor ondersteuning van mantelzorg.