Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Klankbordgroep aan de slag met Centrumlijn Zuid

Dinsdagavond 24 mei vond de eerste bijeenkomst plaats van de klankbordgroep Centrumlijn Zuid. Twaalf betrokken bewoners dachten mee over de invulling van deze ontwikkellocatie in Pijnacker Zuid.

Samenwerken aan invulling gebied

In maart is een concept visie voor Centrumlijn Zuid aan de raad voorgelegd. Samen met bewoners wordt nu gewerkt aan een optimale invulling van het gebied. In oktober wordt de aangepaste visie aan de raad voorgelegd. Wethouder Jaap van Staalduine:

"We staan aan de vooravond van het hele proces. We willen graag dat u met ons meedenkt."

Praktische vragen over de plannen

Er werden veel vragen gesteld op deze eerste bijeenkomst. Van het behoud van kastanjebomen tot het aantal woningen, bouwverkeer en parkeerplaatsen. Projectmanager Ronald Gubbens gaf een uitgebreide toelichting op waar rekening mee gehouden moet worden in het ontwerp, zoals de hoofdwatergang en ecologische zone, het geluid van de Randstadrail en kabels en leidingen in de ondergrond. In groepjes is vervolgens nagedacht over de punten die in de werkgroepen besproken moeten worden.

Meedenken

Wilt u ook meedenken in een van de drie werkgroepen? Meld u aan voor de werkgroep Wonen, Wegen & Verkeer, of Groen & Spelen bij m.dumay@pijnacker-nootdorp.nl.