Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Kinderopvang: landelijk register en kwaliteitscontrole

In het Landelijk Register Kinderopvang zijn alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (bso's), gastouderbureaus en gastouders in Pijnacker-Nootdorp geregistreerd die door de GGD worden getoetst aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang.

Raadpleeg het register op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang die in dit register staat.

Een nieuwe kinderopvangvoorziening moet zich eerst melden bij de gemeente waar de voorziening gevestigd wordt. De aanvraagformulieren en aanvraagvoorwaarden staan in het Loket.

Kwaliteitscontrole

Elke voorziening wordt periodiek gecontroleerd door de GGD. De inspectierapporten van de GGD zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Beleidsregels

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en de handhaving ervan. Pijnacker-Nootdorp heeft de lokale beleidsregels voor haar toezichthoudende en handhavende rol vastgelegd in de Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang Pijnacker-Nootdorp.

Meer informatie

Heeft u vragen over het register, de inspecties of het handhavingsbeleid kinderopvang, neem dan contact op met de afdeling Beleid, team Maatschappelijke Zaken via tel. 14 015.