Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Keuren en reinigen containers

Avalex keurt en reinigt één keer per jaar alle afvalcontainers, zowel de bovengrondse als de ondergrondse. Deze zomer gebeurt dit in Pijnacker-Nootdorp

Twee ondergrondse containers voor het restafval

Het keuren en reinigen van de containers gebeurt niet op de locatie waar ze staan. Daarom plaatsen we tijdelijk een andere container. De originele container wordt teruggeplaatst na de keuring en reinigingsbeurt. Na terugplaatsing voldoen alle containers aan de juiste vereisten en certificeringen. De containers kunnen veilig en schoon er weer een hele tijd tegen aan!